10. obletnica Mestnega muzeja Krško

ponedeljek, 30. 3. 2020, 10.00–18.00 Prestavljeno!

Pred desetletjem je Občina Krško sprejela odločitev, da obnovljeni Valvasorjev kompleks oživlja skozi muzejsko dejavnost in v ta namen je bil ustanovljen Mestni muzej Krško. S tem dejanjem je bila v kraju (po več desetletjih) ponovno vzpostavljena muzejska služba. Krško je namreč »svoj« muzej imelo že pred drugo svetovno vojno, saj so bile prve javne muzejske postavitve v današnjem Posavju vzpostavljene prav v prostorih Valvasorjeve hiše in v odposvečeni cerkvi sv. Duha. Današnji Mestni muzej Krško je ustanova, ki izvaja muzejsko javno službo skozi varovanje, ohranjanje, raziskovanje in prezentiranje premične dediščine mesta in občine Krško. Zgodbe ljudi in prostora predstavlja skozi stalne in občasne, lastne in gostujoče, razstave. Muzej, ki deluje kot enota Kulturnega doma Krško, upravlja tudi z delom obnovljene Mencingerjeve hiše in s Hočevarjevim mavzolejem. Sestavni del muzejske dejavnosti pa predstavlja tudi delovanje Galerije Krško.

Foto: Nina Sotelšek