Notice: Undefined index: translate in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/Gallery/ModuleCross/view.php on line 8

Notice: Undefined index: pic in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/Gallery/ModuleCross/view.php on line 15
Peter Kuhar: Cankar, Rostohar in slovenstvo, strokovno predavanje - Mestni muzej Krško

Peter Kuhar: Cankar, Rostohar in slovenstvo, strokovno predavanje

Čas: 18.00

« Nazaj

Peter Kuhar: Cankar, Rostohar in slovenstvo, strokovno predavanje

 

Pisatelj Ivan Cankar (1876 – 1918) in znanstvenik Mihajlo Rostohar (1878- 1966) ter o pomenu njunih stikov tudi za današnji čas.

Prav Mihajlo Rostohar, izjemno in vsestransko izobražen in ne le v univerzitetnih krogih ugleden znanstvenik, je imel zelo velik, če že ne odločilen vpliv na Cankarjevo politično delovanje in nazore.  V marsičem mu je Cankar sledil in ga navajal (v članku Slovenci in jugoslovani, 1913). Že na začetku 20. stoletja je Rostohar v svojih polemikah bil neomajen nasprotnik slovenskega klerikalizma ter novega ilirizma oziroma proti podleganju asimilacijskim teženjam zaradi nekritičnega razumevanja jugoslovanstva.

Predavanje je del obrazstavnega programa občasne razstave Prof. dr. Mihajlo Rostohar, ki  bo na ogled do 31. 5. 2019.

http://www.mestnimuzejkrsko.si/razstave-in-zbirke/obcasne/prof-dr-mihajlo-rostohar

 

 

Priloge