Osnovni dejavnosti na katerih sloni vsebina projekta sta medičarstvo in lectarstvo, dejavnosti, ki izhajata iz sožitja narave in človeka – bogastva cvetov, pridnosti čebel in veščine človeka, da nabrani med uporabi v različne namene in obdela z različnimi tehnikami.

Osrednji cilji projekta so: promovirati in pospeševati razvoj nove in nadgradnjo obstoječe ponudbe tradicionalnih rokodelskih izdelkov in nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov ter ohranjanje in vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na skupnem čezmejnem prostoru.

Številne aktivnosti in rezultati projekta so sestavljene iz naslednjih nalog:

 • Raziskovanje, evidentiranje in predstavljanje bogate dediščine medičarstva in lectarstva.

 • Ohranjanje, prenašanje in razvoj rokodelskih znanj in veščin.

 • Razvoj novih izdelkov, ki izhajajo iz omenjene dediščine in so povezani s temami in obdobji projekta.

 • Zasnova tematske etnološke poti “Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom”.

 • Razvoj skupnih (tradicionalnih in sodobnih) medičarsko lectarskih paketov daril oz. spominkov.

 • Izdaja tri jezičnega Kataloga rokodelskih izdelkov in brošure tematske poti.

 • Izdaja krajšega dokumentarnega filma o dediščini medičarstv a in lectarstva skupnega čezmejnega območja na DVD-ju.

 • Predstavitev izsledkov raziskave o medičarski in lectarski dediščini v Sobi medičarstva in lectarstva v sklopu zbirk Mestnega muzeja Krško in v vitrinah na območju Zagrebačke županije.

 • Zagotovitev in oprema skupnega razstavno promocijskega prostora namenjenega prikazu izdelanih gradiv in izdelkov ter izvajanje drugih promocijskih dejavnosti.

Partnerji projekta:

 • Regionalna razvojna agencija Posavje - vodilni partner

 • Občina Krško

 • Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

 • Zagrebačka županija

Občina Krško je v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2009 in 2010 opremila večnamenski prostor multimedijski prostor v Valvasorjevem kompleksu za prezentacije skupinam turistov, in sicer z dvema sistemoma za predvajanje, s 6 mizami in 70 stoli. Pomemben del pa je vzpostavljen prostor za predstavljanje ponudbe tradicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev ravno tako v prostorih kompleksa, ki je z ustanovitvijo Mestnega muzeja Krško prevzel tudi novo ime. V urejenem prostoru so na ogled različni izdelki rokodelcev z obmejnega območja, na voljo so tudi informacije o projektu. Del sredstev je namenjenih tudi za postavitev zbirk, poleg Sobe medičarstva in lectarstva tudi zbirke o Valvasorjevem življenju in o življenju mesta v 18. stoletju.

Projekt se odvija v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč / Instrumenta pretpristupne pomoći ; Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013.

Predmet razpisa: ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.

 • Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj

 • Ukrep: Turizem in razvoj podeželja

Med osrednje rezultate projekta sodi razstave SOBA MEDIČARSTVA IN LECTARSTVA, ki je odprta v Mestnem muzeju Krško od 15. maja 2012.

Razstava predstavlja rezultate projekta, delo vključenih rokodelcev in inštitucij ter na različne načine predstavlja dediščino medičarstva in lectarstva na čezmejnem območju.