• Izobraževanje
 • Ponudba
 • Fotogalerija
 • Dogodki
 • Obiščite nas
 • 07 620 92 44 info@mestnimuzejkrsko.si

  Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom

  četrtek, 7. 10. 2010

  Projekt »Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi« z akronimom Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom je potekal od 1. 9. 2009 do 1. 3. 2012.

  Osnovni dejavnosti na katerih sloni vsebina projekta sta medičarstvo in lectarstvo, dejavnosti, ki izhajata iz sožitja narave in človeka – bogastva cvetov, pridnosti čebel in veščine človeka, da nabrani med uporabi v različne namene in obdela z različnimi tehnikami.

  Osrednji cilji projekta so: promovirati in pospeševati razvoj nove in nadgradnjo obstoječe ponudbe tradicionalnih rokodelskih izdelkov in nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov ter ohranjanje in vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na skupnem čezmejnem prostoru.

  Številne aktivnosti in rezultati projekta so sestavljene iz naslednjih nalog:

  • Raziskovanje, evidentiranje in predstavljanje bogate dediščine medičarstva in lectarstva.

  • Ohranjanje, prenašanje in razvoj rokodelskih znanj in veščin.

  • Razvoj novih izdelkov, ki izhajajo iz omenjene dediščine in so povezani s temami in obdobji projekta.

  • Zasnova tematske etnološke poti “Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom”.

  • Razvoj skupnih (tradicionalnih in sodobnih) medičarsko lectarskih paketov daril oz. spominkov.

  • Izdaja tri jezičnega Kataloga rokodelskih izdelkov in brošure tematske poti.

  • Izdaja krajšega dokumentarnega filma o dediščini medičarstv a in lectarstva skupnega čezmejnega območja na DVD-ju.

  • Predstavitev izsledkov raziskave o medičarski in lectarski dediščini v Sobi medičarstva in lectarstva v sklopu zbirk Mestnega muzeja Krško in v vitrinah na območju Zagrebačke županije.

  • Zagotovitev in oprema skupnega razstavno promocijskega prostora namenjenega prikazu izdelanih gradiv in izdelkov ter izvajanje drugih promocijskih dejavnosti.

  Partnerji projekta:

  • Regionalna razvojna agencija Posavje - vodilni partner

  • Občina Krško

  • Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

  • Zagrebačka županija

  Občina Krško je v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2009 in 2010 opremila večnamenski prostor multimedijski prostor v Valvasorjevem kompleksu za prezentacije skupinam turistov, in sicer z dvema sistemoma za predvajanje, s 6 mizami in 70 stoli. Pomemben del pa je vzpostavljen prostor za predstavljanje ponudbe tradicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev ravno tako v prostorih kompleksa, ki je z ustanovitvijo Mestnega muzeja Krško prevzel tudi novo ime. V urejenem prostoru so na ogled različni izdelki rokodelcev z obmejnega območja, na voljo so tudi informacije o projektu. Del sredstev je namenjenih tudi za postavitev zbirk, poleg Sobe medičarstva in lectarstva tudi zbirke o Valvasorjevem življenju in o življenju mesta v 18. stoletju.

  Projekt se odvija v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč / Instrumenta pretpristupne pomoći ; Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013.

  Predmet razpisa: ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.

  • Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj

  • Ukrep: Turizem in razvoj podeželja

  Med osrednje rezultate projekta sodi razstave SOBA MEDIČARSTVA IN LECTARSTVA, ki je odprta v Mestnem muzeju Krško od 15. maja 2012.

  Razstava predstavlja rezultate projekta, delo vključenih rokodelcev in inštitucij ter na različne načine predstavlja dediščino medičarstva in lectarstva na čezmejnem območju.