Zaposleni

Vodstvo

Dr. Helena Rožman, prof. zgod. in univ. dipl.etnologinja; doktorica znanosti s področja arhitekture
muzejska svetovalka
(07) 492 11 00, helena.rozman@mestnimuzejkrsko.si
Anita Radkovič, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in prof. zgodovine
koordinator in organizator kulturnih programov
(07) 492 10 99, anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si