Občasne

Aktualne razstave

Franjo in Iva Stiplovšek: razvoj muzealstva v Posavju

80. so bila leta ... v Krškem

Pretekle razstave

Mihajlo Rostohar, gostovanje razstave na Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu

Mihajlo Rostohar, gostovanje razstave na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi

2. pogled v Štovičkov depo | Portretne plastike

Arhivi - zakladnice spomina

Krške vedute - mestne insignije

Prof. dr. Mihajlo Rostohar

Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri

1. pogled v Štovičkov depo | Akti iz depoja

Libna – vrnjena arheološka dediščina

Božični okraski

Muzejske sledi do urbanih obrti

Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi

Ivan Lapajne: učitelj, ravnatelj, publicist, Krčan in svetovljan

Za staro pravdo - le vkup, le vkup, uboga gmajna!

Trapisti iz Rajhenburga

Kdor ne bo ponemčen, bo izgnan

Izgnani iz domovine

Izgnanci 1941-1945

Kaplanova hiša in Kaplanovi fantje

Korzeti, krinoline in krila

Josip Pelikan in Dušan Jež, fotografski razstavi

Iconotheca Valvasoriana