DEKD 2016 - DEDIŠČINA OKOLI NAS: Skrita in odkrita krška dediščina, pohod

nedelja, 2. 10. 2016, 15.00–18.00

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016 - DEDIŠČINA OKOLI NAS

Skrita in odkrita krška dediščina, pohod

nedelja, 2. oktober 2016, 15.00-18.00

zbirno mesto Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

 

Poleg velikih stvaritev, ki jih takoj prepoznamo kot kulturno dediščino, naš prostor izgrajujejo tudi drobne stvaritve, ki so nastajale skozi delo in ustvarjalnost človeka v določenem časovnem obdobju. Ravno ti objekti ali pa predmeti nam pripovedujejo o ljudeh in skupnostih ter njihovem načinu življenja, ki se je skozi zadnja desetletja zelo spremenil.

Na poti iz Mestnega muzeja Krško proti vasi Cesta, lahko srečamo cel niz objektov, ki nam pripovedujejo različne zgodbe o ljudeh, ki so jih ustvarjali. Udeleženci pohoda si bomo ogledali razvaline krškega gradu, opuščeno smučarsko skakalnico, spominsko obeležje v Rorah, ki nam govori o zajetju skupine mladih, ki jih danes poznamo kot krške borce, spoznali pa bomo tudi, da je soteska, ki vodi proti vasi, pomembno vodovarstveno območje. Na poti bomo namreč videli tako studenec in opuščeno napajališče kot tudi vodni zajetji - eno iz začetka 70. let  20. stoletja, ko so si po naših vaseh velikokrat udarniško zagotavljali vodno preskrbo, drugo pa je sodobno in danes zagotavlja vodo tako mestu Krško kot tudi vasem okrog njega.

Na poti bomo spoznali raznolike obraze dediščine, ki je skozi zgodbe, ki jih pripovedujejo muzejske postavitve, prisotna v razstavnih predstavitvah Mestnega muzeja Krško in programih, ki jih z ljubiteljskimi kulturnimi skupinami pripravlja JSKD OI Krško.

Foto: Arhiv MMK