Zaposleni

Dr. Helena Rožman
prof. zgod. in univ. dipl.etnologinja; doktorica znanosti s področja arhitekture
muzejska svetovalka

(07) 492 11 00
051 475 675
helena.rozman@mestnimuzejkrsko.si
Anita Radkovič
univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in prof. zgodovine
koordinator in organizator kulturnih programov

(07) 492 10 99
anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)

Sledite nam