Neviodunum–sprehod po rimskem mestu z Jano Puhar in Mijo Topličanec

torek, 4. 10. 2016, 17.00

SKUPAJ ZA DEDIŠČINO OKOLI NAStorek, 4. oktober 2016, Drnovo, 17.00T

Neviodunumsprehod po rimskem mestu z Jano Puhar in Mijo Topličanec

Soorganizatorji: Posavski muzej Brežice, ZVKDS OE Ljubljana, Mestni muzej Krško, enota Kulturnega doma Krško

Foto: Nina Sotelšek