Na kolokviju bosta predavala dr. Miha Preinfalk - Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje in dr. Stane Granda - Anastazij Grun - gospodarstvenik.

Prijazno vabljeni!

Anton Aleksander grof Auersperg (1806—1876) s pesniškim psevdonimom Anastazij Grün je odrasel na gradu Šrajbarski turn, Leskovec pri Krškem. Kratek čas je bil njegov učitelj tudi France Prešeren, s katerim sta ohranila stike. Udejstoval se je kot politik in pesnik, ob Prešernovi smrti je napisal Nekrolog Prešernu. Pokopan je v družinski grobnici nad gradom Šrajbarski turn, skupaj s svojo ženo Marijo roj. Attems.

Predavatelja sta odlična poznavalca tako družine kot obdobja njihovega delovanja.

Vir podobe:

Ch. Lemercier, Aubert Pére, Anastasius Grün, litografija, 28,4 x 18,9 cm, inv. Št. NG G 5836, Narodna galerija, Ljubljana, Foto: Janko Dermastja.
Vir: Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün: razprave / uredila Mira Miladinović Zalaznik, Stane Granda, Ljubljana: Nova revija, 2009.
 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)