Kolokvij Anton Aleksander Auersperg - Anastazij Zelenec

ponedeljek, 20. 12. 2010, 18.00, Mestni muzej Krško

Na kolokviju bosta predavala dr. Miha Preinfalk - Rodbina Auersperg in njeno kulturno udejstvovanje in dr. Stane Granda - Anastazij Grun - gospodarstvenik.

Prijazno vabljeni!

Anton Aleksander grof Auersperg (1806—1876) s pesniškim psevdonimom Anastazij Grün je odrasel na gradu Šrajbarski turn, Leskovec pri Krškem. Kratek čas je bil njegov učitelj tudi France Prešeren, s katerim sta ohranila stike. Udejstoval se je kot politik in pesnik, ob Prešernovi smrti je napisal Nekrolog Prešernu. Pokopan je v družinski grobnici nad gradom Šrajbarski turn, skupaj s svojo ženo Marijo roj. Attems.

Predavatelja sta odlična poznavalca tako družine kot obdobja njihovega delovanja.

Vir podobe:

Ch. Lemercier, Aubert Pére, Anastasius Grün, litografija, 28,4 x 18,9 cm, inv. Št. NG G 5836, Narodna galerija, Ljubljana, Foto: Janko Dermastja.
Vir: Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün: razprave / uredila Mira Miladinović Zalaznik, Stane Granda, Ljubljana: Nova revija, 2009.