Krško je po smrti Ulrika II. Celjskega leta 1456 še do 1469 ostalo v posesti Ulrikove vdove Katarine Branković. Deželni knez in cesar Friderik III. Habsburški je kot del obrambnih ukrepov proti turškim vpadom Krško povzdignil v mesto. Oskrbnik gospostva je bil od 1494 Jurij (II.) iz goriške veje rodbine della Torre/Thurn, ki se je v slovensko zgodovino zapisal predvsem zaradi nasilja nad podložniki. Po njegovi nasilni smrti je Krško ostalo v posesti hčere Ane, dejansko pa v upravi vdove Helene Frankopan in njenega drugega moža Gašperja Herbsta. Novi posestnik Krškega je 1525 s poroko z Ano postal Hans III. Ungnad. Konec 16. stoletja pa ga je za njunimi sinovi prevzel Inocenc (II.) Moscon.

Predavanje bomo izvedli v okviru sodelovanja Mestnega muzeja Krško z ZRC SAZU. 

Vstop je prost.

Pečat mesta Krško (1477), hrani Posavski muzej Brežice, inv. št. Z3:887, foto Tomaž Grdin.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)