Botanik Alfonz Paulin (1853–1942)

simpozij ob 170. obletnici rojstva in odprtje muzejske vitrine

Nazaj

četrtek, 14. september 2023, 16.3020.00

Botanik Alfonz Paulin (1853–1942)

četrtek, 14. 9. 2023
16.30–18.50: simpozij ob 170. obletnici rojstva;  Mestni muzej Krško, Velika dvorana
19.00: odprtje muzejske vitrine; Mestni muzej Krško

petek, 15. 9. 2023
18.00: Kako so živeli na gradu, igrani prizor in predstavitev rodbine Auersperg ter družine Alfonza Paulina, Dramska sekcija KD Leskovec pri Krškem; OŠ Leskovec pri Krškem

vstop prost

Alfonz Paulin, slovenski botanik, se je 14. septembra 1853 rodil v Leskovcu pri Krškem. Po končani novomeški gimnaziji je študiral na univerzi v Gradcu, kjer je opravil strokovni izpit iz prirodopisa. V letih od 1880 do 1910 je poučeval na ljubljanski realki in ljubljanski klasični gimnaziji. Spisal je prvi izvirni slovenski učbenik za botaniko Prirodopis rastlinstva za nižje razrede srednjih šol (1898). Botaniko je predaval tudi na ljubljanski univerzi. Od 1886 do 1931 je vodil Botanični vrt v Ljubljani in ga v tem obdobju povzdignil na evropsko raven. Sodeloval je pri herbarijski zbirki Flora exsiccata Austro-Hungarica (1881–1931) ter kasneje ustvaril zbirko Flora exsiccata Carniolica (1901–1936). Umrl je 1. decembra 1942 v Ljubljani. Ob 170. obletnici njegovega rojstva se bomo v sklopu Paulinovih dnevov  poklonili njegovemu spominu ter osvetlili njegovo delo in življenje. 

Program simpozija:

16.30–16.45, uvodni pozdravi

Janez Kerin, župan Mestne občine Krško

znanstveni svetnik dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani

Darja Planinc, direktorica Kulturnega doma Krško
 

16.45–17.15 dr. Blanka Ravnjak, dr. Jože Bavcon, dr. Nada Praprotnik, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Alfonz Paulin kot vodja Botaničnega vrta, raziskovalec, pedagog. 

17. 15–17.25 Andraž Ivšek, Ustanova Slovenska znanstvena fundacija: Alfonz Paulin – komunikator znanosti

17.25–17.40 Špela Pungaršek, Prirodoslovni muzej Slovenije: Alfonz Paulin in »Posušena flora Kranjske«

17.40–17.50 mag. Andrej Podobnik, predsednik Botaničnega društva Slovenije: Posušene herbarijske zbirke in njihov pomen 

17.50–18.00 odmor

18.00–18.10 Mateja Ribarič, Slovenski šolski muzej: Učilnica v naravi – šolski vrtovi v preteklosti 

18.10–18.20 Mitja Simič, ZVKDS OE Novo mesto: Kratek oris parkovnih površin ob gradu Šrajbarski turn

18.20–18.30 Alenka Černelič Krošelj, Boštjan Kolar, Posavski muzej Brežice: Posavci ter povezanost Paulina in Maksa Pleteršnika 

18.30–18.40 dr. Peter Skoberne, naravovarstvenik in biolog: Alfonz Paulin – vez med Belarjem in Spomenico 

18.40–18.50 dr. Andraž Čarni, ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Univerza v Novi Gorici: Paulin – Hayek  

 

19.00 Botanik Alfonz Paulin (1853–1942), odprtje muzejske vitrine 

Klaudija Cigole, Nina Sotelšek, Anita Radkovič, Mestni muzej Krško

Odprtje vitrine bodo sooblikovali člani Dramske sekcije Kulturnega društva Leskovec pri Krškem s kratkim prizorom iz Paulinovega otroštva z naslovom Ko bom velik, bom gledal rože.

 

petek, 15. 9. 2023

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

18:00 Kako so živeli na gradu, igrani prizor in predstavitev rodbine Auersperg ter družine Alfonza Paulina, Dramska sekcija KD Leskovec pri Krškem, OŠ Leskovec pri Krškem

Zaradi  napovedi slabega vremena bomo dogodek namesto v parku pri Šrajbarskem turnu v Leskovcu pri Krškem izvedli v OŠ Leskovec pri Krškem.

Hvala za razumevanje. Prijazno vabljeni.

Vstop na oba dogodka je prost. Prijazno vabljeni.

Botanik Alfonz Paulin (1853–1942)

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000