ddr. Verena Perko I Kulturna dediščina kot temelj lokalne, regionalne in nacionalne identitete

torek, 26. 3. 2019, 18.00

Muzejska svetnica in univerzitetna predavateljica Verena Perko deluje v Gorenjskem muzeju in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je vzpodbudila organizacijo heritološkega študija. Doktorat na področju rimske zgodovine je zagovarjala na Univerzi v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Tomislava Šole pa je svoj drugi doktorat s področja muzeologije dosegla na Univerzi v Zagrebu. Poznamo jo kot izjemno predavateljico, v Mestnem muzeju Krško pa bo v sklopu obeleževanja 9. obletnice ponovne vzpostavitve muzejske službe izpostavila pomen varovanja in prezentiranja kulturne dediščine za oblikovanje identitete.

Vstop je prost. 

 

Fotografija: Mozaik iz Neviodunuma/izrez. Fotoarhiv PMB.