Najpomembnejša plemiška rodbina v Krškem in njegovi okolici ter v celotnem Spodnjem Posavju so bili od 17. stoletja dalje nedvomno grofje Auerspergi. Med njimi si posebno mesto zasluži grofica Katarina Elizabeta, med okoliškim prebivalstvom znana kot grofica Špela. Kot premožna in priletna vdova se je k Auerspergom na Šrajbarski turn pravzaprav primožila, a je s svojim imetjem močno vplivala na njihovo posest, saj je med drugim kupila gospostvo Krško. O njenem življenju ni znanega veliko, sta pa zato zelo zanimiva njena oporoka in zapuščinski inventar, ki razkrivata grofičino bogastvo in njegovo usodo. 

Vstop je prost. 

Pogled v mavzolej na Šrajbarskem turnu, foto: Andrej Furlan, ©ZRC SAZU, UIFS.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)