dr. Oto Luthar: S stenskimi poslikavami v zgodovino

torek, 17. 3. 2020, 18.00 Prestavljeno!

Na podlagi izbranih primerov človeških poslikav od predzgodovine do stenskega slikarstva zgodnjega novega veka bo predavatelj skušal odgovoriti na vprašanje, zakaj brez likovne upodobitve preteklega življenja ni zgodovine.  

Izhajajoč iz razprav o značilnostih visoke in ljudske kulture 16. stoletja, bo opozoril na podrobnosti poslikav v Mencingerjevi hiši, ki jih je mogoče pripisati vplivu protestantske etike, obenem pa izpostavil elemente, ki govorijo v prid tezi, da se v portretih in drugih elementih poslikav zrcali katoliška prenova tega obdobja.  

Predavanje organiziramo v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.