Na podlagi primerov poslikav od predzgodovine do stenskega slikarstva zgodnjega novega veka bo predavatelj poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj brez likovne upodobitve preteklega življenja ni zgodovine. S komentarjem izbranih primerov stenskega slikarstva 16. stoletja bo skušal pokazati, koliko je v upodobitvah lokalnih plemičev in/ali meščanov mogoče razbrati morebitne reformatorske težnje. Izhajajoč iz razprav o značilnostih visoke in ljudske kulture 16. stoletja, bo opozoril na tiste podrobnosti poslikav v Mencingerjevi hiši, ki jih je mogoče pripisati vplivu protestantske etike, obenem pa opozoril na elemente, ki govorijo v prid tezi, da se v portretih in drugih motivih poslikav zrcali katoliška prenova tega obdobja.

Vstop je prost. 

Renesančni portreti / freske v Mencingerjevi hiši, foto: Nina Sotelšek, Mestni muzej Krško. 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)