Mestni muzej Krško 

vstop prost 

 

V maju 1938 je Celuloza, družba z o. z. dobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo »največje in najpopolnejše tovarne te vrste v Jugoslaviji in še izven naših meja«, kot je leta 1955 zapisal Fran Bonač v svojih spominih.  Ljubljanski industrialec je »kot glavni poslovodja vsega obrata vodil in odločal v vseh glavnih tehničnih in poslovnih vprašanjih, pri tem pa tudi s svojimi izkustvi in vrlinami največ pripomogel, da se je tvornica izpeljala tako smotreno, velikopotezno in lično.«* 

Načrte za izgradnjo tovarne, ki je bila postavljena na 8200 mvelikem prostoru, bo na strokovnem vodstvu predstavila avtorica razstave dr. Helena Rožman. 

* Elaborat družbe »Celuloza« d. z o.z. Videm ob Savi. Tipkopis, drugi del: Miroslav Ambrožič, Bonačeva tovarna za pridobivanje staničnine na Vidmu pri Krškem, Ljubljana, 26. avgust 1940, arhiv družine Volk.

Fotografija: Brilly, »Celuloza« d. z o. z., Videm-Krško, 1941. Reprodukcija s fotografije na steklu (dagerotipija), original inv. št. SI_ZAL_LJU133_3_01 hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)