Grad Rajhenburg je zaradi obnove zaprt. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica do konca obnove deluje v prostorih Mestnega muzeja Krško.

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Enota Brestanica, s sedežem na gradu Rajhenburg v Brestanici, je trenutno zaprt. Zaradi predvidene celovite obnove gradu, smo v drugi polovici leta 2010 pričeli s pripravami na začasno selitev. V dogovoru z Občino Krško in Mestnim muzejem Krško, smo se konec oktobra 2010 preselili v Mestni muzej Krško, v Valvasorjevo hišo. Na to lokacijo smo preselili tudi gradivo muzejskih zbirk, ki so bile na ogled na gradu Rajhenburg in smo jih morali zaradi obnove podreti in shraniti v depo Mestnega muzeja v Krškem. Muzejsko gradivo in predmete, ki smo jih hranili v depoju gradu Rajhenburg, pa smo shranili na začasno lokacijo v kaščo v Brežicah.

Zaradi ohranitve spomina na trnovo pot izgnanstva okrog 45.000 Slovencev, ki so bili v času II. svetovne vojne izgnani preko preselitvenega taborišča Rajhenburg, bo 27. januarja 2011 v dogovoru med Društvom izgnancev Slovenije in Mestnim muzejem Krško, odprta začasna muzejska razstava o slovenskih izgnancih. Razstava bo na ogled vse do končane prenove gradu Rajhenburg, ko se bo muzejska enota Brestanica selila nazaj v grajske prostore, kjer bomo na novo uredili nekdanje muzejske razstave.
 

Informacije: Irena Fürst, 031 405 213 ali 07 49 21 098

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)