Krško, strateška postojanka na meji srednjeveškega nemškega cesarstva, je eden zgodnjejših v virih izpričanih krajev na današnjem slovenskem ozemlju. Sodi v sklop obmejnih postojank, ki so jih nemški vladarji prepuščali v upravo svojim zvestim zaveznikom: salzburškemu nadškofu (Rajhenburg), koroškim vojvodam Spanheimom (Kostanjevica), grofom Višnjegorskim (Mehovo idr.), Turjaškim (od Turjaka do Kolpe), oglejskemu patriarhu (Cerknica). Zato ne preseneča, da  so se tudi v posesti Krškega zvrstile nekatere pomembne plemiške rodbine širše regije: rod sv. Heme, bavarski grofje Bogenski, salzburški nadškof, gospodje Svibenski in Ptujski ter – skoraj stoletje, do 1456 – grofje Celjski. Čas Celjskih je za Krško nedvomno pomenil zlato dobo, saj je bilo v omrežju celjskih posesti ena od rezidenc grofa Friderika II. z velikim strateškim in prometnim pomenom. 

Predavanje bomo izvedli v okviru sodelovanja Mestnega muzeja Krško z ZRC SAZU.

Vstop je prost. 

©ZRC SAZU, foto: Andrej Furlan.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)