Mag. Anja Jerin, mag. Adela Pukl, predstavnici Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, bosta spregovorili o Registru nesnovne kulturne dediščine, ki zajema dediščino s celotnega ozemlja Republike Slovenije. Do začetka aprila sta bili vanj vpisani 102 enoti in evidentiranih 273 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

V želji po širjenju Registra nesnovne kulturne dediščine in spoznavanju različnih zvrsti dediščine Krškega in okolice bodo predstavljeni postopki vpisa v register ter evidentiranje nosilcev k enotam, ki so že vpisane (kot npr. pletarstvo, izdelovanje papirnatih rož, tradicionalno lončarstvo). 

 

Več informacij o dogodku: 

Anita Radkovič,  (07) 492 10 99 ali 031 421 611, anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si

 

Prost vstop.

Vljudno vabljeni.

 

Podnapis: Papirnate rože, izdelovalka Irena Kožuh, Brestanica, 2014, foto hrani: dokumentacija MMK.

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)