Prvi krški borci - Rado Kaplan

dopolnitev razstave

Nazaj

sreda, 2. december 2020, .00

Prvi krški borci - Rado Kaplan

V Mestnem muzeju Krško smo junija 2015 odprli stalno razstavo o članih ene prvih odporniških skupin v slovenskem prostoru. Pripravili smo jo v sodelovanju s kustodinjo MNZS, enota Brestanica, Ireno Fürst, ter z Združenjem borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Krško in s Posavskim muzejem Brežice.

 

 

V Mestnem muzeju Krško v fondu del Vladimirja Štovička hranimo tudi vse plakete, ki jih je umetnik izdelal za spominsko obeležje pri OŠ Jurija Dalmatina. Odločili smo se, da se v desetletju po odprtju stalne razstave posvetimo vsakemu od članov skupine. Vsako leto se tako ob obletnici prekopa ubitih odpornikov, ki je bil opravljen 2. decembra 1945, poklonimo spominu na enega izmed deseterice. Ob tej priložnosti stalno razstavo dopolnimo z restavrirano plaketo ter s fotografskim in z dokumentarnim gradivom; v sodelovanju s potomci izbranega člana skupine jih izbere kustodinja.

 

Leta 2020 predstavljamo Rada Kaplana, o katerem je Irena Fürst med drugim zapisala: »Očetu Jožetu in materi Katarini, roj. Sotošek, se je rodil 9. marca 1912 v Krškem kot njun drugi otrok. Imel je še pet bratov – Jožeta-Josipa (1910), Albina (1914), Marjana (1916), Milana (1918) in Zdenka (1922) ter sestro Mihaelo (1925). Kaplanovi otroci so v Krškem obiskovali osnovno in meščansko šolo. Rado je končal štiri razrede osnovne in tri razrede meščanske šole, nato se je pri frizerskem obrtniku Reberniku izučil za frizerja.

Čeprav je bila družina Kaplan verna katoliška družina, so se sinovi navzeli naprednih idej, ki jih je po prihodu v Krško leta 1938 širil študent medicine, sicer pa aktivist KP, Maks Strmecki. Rada Kaplana je v KP sprejel že leta 1939. Kmalu po sprejemu je ta postal sekretar ene izmed treh partijskih celic v Krškem. Po odhodu Strmeckega je Rado skupaj s Petrom Jernejcem nadaljeval njegovo delo v Posavju in svojo skupino vodil v raznih akcijah, od trganja okupatorjevih plakatov do zbiranja orožja. Rado Kaplan in Franc Preskar sta bila kot člana Okrožnega komiteja KP za Posavje zveza s Pokrajinskim komitejem KP za Severno Slovenijo, ki jim je dostavljal propagandni material za delovanje aktivistov na območju Posavja. Prav z Radom je bila dogovorjena Ivanka Uranjek, ko je 28. julija 1941 v Krško prinesla propagandni material; ta je bil posredno usoden za mlado skupino krških borcev. Po dveh izdajah so nemške policijske sile člane skupine aretirale v gozdu Rore nad Krškim. Vse tri Kaplanove fante, Rada, Milana in Zdenka, so po aretaciji pripeljali na njihov dom in tam opravili temeljito hišno preiskavo. 30. julija 1941 so Rada, njegova brata in vse druge borce krške skupine ustrelili v gozdu Dobrava pri Brežicah.

Ob izgonu ljudi iz obsavsko-obsoteljskega pasu je nemški okupator 1. novembra 1941 družino Kaplan – očeta Jožeta, mamo Katarino, sina Albina in hčerko Mihaelo – izgnal v taborišče Gieboldehausen na Hannoversko. Drugi še živeči sin od šestih, Jože-Josip, ni bil izgnan, ker je med vojno živel v Zagrebu. Kljub izdanemu Razglasu o usmrtitvi članov skupine oče Jože in mama Katarina ves čas izgnanstva nista verjela, da njunih treh sinov ni več. Ves čas sta upala, da jih bosta po vrnitvi ponovno videla. V popolnoma izropano hišo, v kateri ni ostalo nič, sta se iz izgnanstva vrnila 30. avgusta 1945. Izkop posmrtnih ostankov članov skupine konec novembra 1945 je njune upe, da so sinovi še živi, za vedno pokopal.«

Dopolnjena razstava bo postavljena od 2. decembra. Zaradi zaprtja muzejskih ustanov izbrane segmente razstave obširneje kot v preteklih letih predstavljamo v medijih in na družabnih omrežjih. Z upanjem in s povabilom, da se v običajnih okoliščinah ponovno srečamo v muzejskih prostorih, kjer si boste lahko predstavljeno dopolnitev razstave kot tudi celotno postavitev, posvečeno prvim krškim borcem, ogledali v živo.

Dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka

koordinatorica razstave

 

Foto: Rado Kaplan, 9. marec 1912–30. julij 1941. Arhiv MMK.

Priloge

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000