Sporočilo za javnost

 

SEK VII- Sedmi simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške  o varstvu nepremične kulturne dediščine.

 

V Krškem, v hotelu City Krško bo od 11. do 13. oktobra 2017, v organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območnih enot Novo mesto in Ljubljana, Kulturnega doma Krško ter hrvaškega konservatorskega oddelka iz Zagreba, potekal sedmi mednarodni posvet etnologov konservatorjev o varstvu nepremične kulturne dediščine z naslovom Upravljanje s kulturno dediščino: od vrednotenja do interpretacije.

 

Posvet je pripravil organizacijski odbor simpozija: Dušan Strgar in Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)-Območna enota Novo mesto, Boris Mravlje, ZVKDS-Območna enota Ljubljana, Helena Rožman, Kulturni dom Krško ter Ana Mlinar in Zoran Čiča, Konservatorski oddelek, Zagreb.

Simpozij bodo nagovorili: direktorica Kulturnega doma Krško, ga. Darja Planinc, Davor Trupković, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, g. Jernej Hudolin in vodja ljubljanske območne enote ZVKDS, g. Boris Vičič.

Konservatorji slovenske in hrvaške spomeniškovarstvene službe se posvečamo izvajanju strokovnih in upravnih nalog varovanja nepremične in z njo povezanega varstva premične ter nesnovne dediščine. Vsakodnevno se srečujemo in sodelujemo z lastniki in vsemi zainteresiranimi javnostmi, ki jih skrbi za dediščino. Posebno pozornost namenjamo tudi promociji našega dela, pripravi različnih posvetov, predavanj in razstav, kjer predstavljamo posege na naših kulturnih spomenikih in dediščini.

V Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije si prizadevamo za izmenjavo in razvoj znanstveno-raziskovalnih dejavnosti, predstavitve obnovljenih spomenikov ter kulturne dediščine, tako na domačem kot mednarodnem področju. Pri tem že nekaj desetletij odlično sodelujemo s hrvaško spomeniškovarstveno službo. Prvi simpozij etnologov konservatorjev obeh držav je bil izveden leta 2000 z namenom izmenjave in nadgradnje tako teoretičnih kot tudi strokovnih pristopov, prezentaciji konkretnih primerov obnov in njihovih problematik. Od takrat simpozije izmenično organiziramo v Sloveniji in na Hrvaškem.

Na 7. simpoziju bodo ob znanstvenikih in konservatorjih obeh držav sodelovali tudi predstavniki strokovnih služb Srbije in Makedonije.

Na posvetu bosta obravnavani dve temi. Prvi dan bodo predstavljeni prispevki na temo Vrednotenje kulturne dediščine, drugi dan pa Interpretacija in upravljanje s kulturno dediščino.

Posvet ni namenjen samo etnologom konservatorjem temveč tudi drugim strokovnjakom v spomeniškovarstveni službi, vsem zainteresiranim in širši javnosti, ki si bodo lahko mnenja, znanja in primere dobrih praks izmenjali v krajših odprtih razpravah po vsaki predstavljeni temi. Prepričani smo, da bo pester nabor predavanj prispeval k delu posveta, zainteresiral strokovno in širšo javnost ter medije.

 

Program posveta z osnovnimi informacijami je dostopen na spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

                                                          Organizacijski odbor  7. SEK-a

Priloga:

  • Katalog referatov s programom simpozija

Fotografiji:

1. Mestni muzej Krško Foto: Boštjan Colarič, arhiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

2. Grad Rajhenburg Foto: Jože Jagrič, arhiv Centra za podjetništvo in turizem Krško

 

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)