Spoznavanje pravljic s Sarenko Hudorovac

nedelja, 28. 2. 2016, 16.00

Nedeljska muzejska delavnica ob razstavi Rojstvo, izkušnje Rominj