Ta veseli dan kulture

3. 12. 2020 – 4. 12. 2020

3. decembra kulturne ustanove po Sloveniji na široko odpiramo svoja vrata in obiskovalce vabimo na najrazličnejše brezplačne dogodke. Letos, že enaindvajsetič zapored, jih odpiramo le simbolično. 

Vseslovenski akciji se že vrsto let pridružujemo tudi v muzejskih enotah Kulturnega doma Krško: Mestnem muzeju Krško, Galeriji Krško in Gradu Rajhenburg.

Na današnji dan obeležujemo 220 let od rojstva našega pesnika, dr. Franceta Prešerna. Po izobrazbi je bil doktor prava, s pisanjem pesmi pa je začel že med študijem na Dunaju (Gorenjski muzej, s. d.). Kot pripravnik je bil zaposlen pri dr. Leopoldu Baumgartnu, kot neplačan praktikant na ljubljanski davčni upravi, kot odvetnik pa v kranjski odvetniški pisarni, ki jo je vodil dr. Blaž Crobath (ibid.). Njegovo pesniško ustvarjanje je bilo odraz življenjskih preizkušenj – od nesrečne ljubezni in naklonjenosti Juliji Primic (pesnitev Sonetni venec), razmerja z Ano Jelovšek (pesnitev Nezakonska mati), tragične smrti prijatelja Matije Čopa (pesnitev Krst pri Savici), do smrti Andreja Smoleta, ki ga je pahnila v obup in osamljenost (ibid.). Med mnogimi pesnitvami naj omenimo le nekatere, ki so dobro poznane - Zdravljica, Pevcu, Povodni mož, Neiztrohnjeno srce in vselej aktualna Apel in čevljar (Poezije, s. d.). Svoje življenje je sklenil 8. februarja 1849 v Kranju.

Prešernova podoba je krasila bankovec za 1000 slovenskih tolarjev, danes na kovancu za 2 evra, upodobljen pa je tudi na bronasti plaketi Vladimirja Štovička, ki jo hranimo v zbirki Mestnega muzeja Krško. Portret je Štovičkova svobodna interpretacija doprsne pesnikove podobe. Upodobil ga je v profilu, z značilno valovito pričesko do ramen in z razmišljujoče zamaknjenim pogledom uprtim proti tlom.

 

Viri:

Gorenjski muzej. (s. d.). Dr. France Prešeren – življenje in delo. Pridobljeno s https://www.gorenjski-muzej.si/razstave-in-dogodki/stalne-razstave/dr-france-preseren-zivljenje-in-delo/ (1. 12. 2020).

Poezije. (s. d.). Pridobljeno s  http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp     (1. 12. 2020).

Pripravili: 

Špela Sečnik, mag. arhivistike in dokumentologije, dipl. etnologinja in kulturna antropologinja (UN) 

in Nina Sotelšek, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka

Fotografija: Fototeka MMK

Podnapis k fotografiji: Vladimir Štoviček, France Prešeren, 1947, plaketa, bron, 26.5 x 24.7 cm, inv. št: MMK;VŠ-69

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)

Sledite nam