Voden ogled mavzoleja družine Hočevar

torek, 14. 5. 2019, 17.00

Zbirno mesto: Mestni muzej Krško, ob 11.00 in 17.00, vstop prost

 

 

 

EŠD 16216: Krško - Mavzolej družine Hočevar

Ambiciozno oblikovan mavzolej, kulturni spomenik zrele neogotske dobe, ki se po kakovosti ne more primerjati z drugimi mavzoleji, grobnicami in pokopališkimi kapelicami na Slovenskem, je kot družinsko grobnico po smrti soproga leta 1886 dala postaviti Josipina Hočevar. Odličnost enotno zasnovane arhitekture spomenika je predvsem v izjemnem bogastvu in kakovosti likovnih prvin.

Z obnovo v letih 2017 in 2018, ki sta jo financirala Ministrstvo za kulturo RS in Občina Krško, so bili izvedeni restavratorski posegi v notranjosti in na fasadi in z njimi je mavzolej ponovno dobil bleščečo podobo. Prenovljen Hočevarjev mavzolej deluje v okviru Kulturnega doma Krško, enote Mestni muzej Krško. 

Vodeni ogledi mavzoleja so vsak drugi torek v mesecu ob 11. in 17. uri, ogled pa je mogoč tudi v odpiralnem času Mestnega muzeja Krško.

Informacije in najava:

T: 07 620 92 44 ; 051 390 658

E: info@mestnimuzejkrsko.si

https://www.mestnimuzejkrsko.si/razstave/hocevarjev-mavzolej

 

Foto: Lidija Petrišič Colarič