Notice: Undefined index: translate in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/Gallery/ModuleCross/view.php on line 8
Vpliv rimskega prava na evropsko pravno kulturo - pot in plod - Mestni muzej Krško

Vpliv rimskega prava na evropsko pravno kulturo - pot in plod

četrtek, 19. 11. 2015, 18.00

 

 

 

 

Dr. Marko Kambič 
Vpliv rimskega prava na evropsko pravno kulturo – pot in plod
četrtek, 19. november 2015, ob 18. uri

Rimsko pravo, ki je v antiki nastajalo dobrih tisoč let, je začelo znova oživljati od konca 12. stoletja naprej. K ponovi uveljavitvi na širokem evropskem ozemlju sta pripomogli predvsem njegova izjemna kvaliteta in praktična uporabnost. Kot temeljni element občega, to je splošno veljavnega prava takratne krščanske Evrope, je rimsko pravo neizbrisno zaznamovalo sodobni pravni razvoj. Kljub temu, da so velike pravne kodifikacije v 18. in 19. stoletju zaključile obdobje neposredne uporabe rimskega prava, so v svoja določila povečini prevzele rimsko pravo, ki še danes predstavlja temelj skupne evropske pravne kulture. 

Predavanje izvajamo kot del aktivnosti ob gostujoči razstavi Posavskega muzeja Brežice: Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi.

NAJAVLJAMO:
torek, 19. januar 2017, ob 18.00: 
dr. Milan Lovenjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
predavanje o rimski epigrafiki

OBJAVE