Četrti dan delavnice, grad Rajhenburg

23. 4. 2012

Četrtek, 19. april 2012

Predavanje Jožeta Drešarja: Kamen v slovenski stavbni dediščini - vrste, obdelave, značilnosti

Delo - vgrajevanje kamnitih elementov v romansko kapelo, ometi, sanacija stebrov

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)