Človek in narava – sobivanje ali tekmovanje, strokovno predavanje

11. 3. 2019