2. februar, svečan, talnik: svečnica

Imate minuto?

1. 2. 2022

Če kaplja prej od strehe kot od sveče kane, zima še dolgo ostane. [1]

 

S svečnico se zaključuje božični čas. Kjer božičnega okrasa in predvsem jaslic niso pospravili že ob treh kraljih, to narede na dan, ki je v cerkvenem bogoslužju posvečen Marijinemu očiščevanju: v spomin na Marijino srečanje s starcem Simeonom v templju na 40. dan po porodu. Ta je v njenem detetu prepoznal Mesijo – luč razsvetljenih poganov. Niko Kuret (1998, 525) je zapisal, da je »Hrepenenje po svetlobi […] med prvobitnimi značilnostmi človeške narave.« Morda je prav zaradi prastarih poganskih verovanj, povezanih z močjo Sonca in s svetlobo, Cerkev v ta čas umestila blagoslov sveč, po katerem se praznik tudi imenuje. 

 

Svečnica je tudi eden pomembnejših »vremenskih« dni v koledarskem letu. Z v naslovu zapisanim pregovorom se tudi v našem prostoru še vedno vedežuje o vremenu. Leta 1888  je Ivan Navratil v Letopisu Matice Slovenske objavil v Krškem zapisani pregovor »Če sonce o svečnici na jasnem vzhaja, bo še hujša zima« (Kuret, 1989, 536).    

Glede na to, da vas z zapisom nagovarjamo dan pred praznikom, si morda letos lahko izdelamo vremenski zapis jutrišnjega jutra oz. dneva ter sami preverimo moč pregovorov. V muzeju bomo veseli, če nam katerega od njih sporočite.

 

 

 

 

Reprodukcija: Voščenjak. V: Valvasor, J. V. (2010). Slava vojvodine Kranjske II., VII. knjiga: O religiji. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, str. 473. Terenski zapiski: Rožman, H. (2022). Terenski zapiski (TZHR), osebna komunikacija z M. P. in B. Š. (neobjavljeno gradivo). Krško, 26. 1. 2022.  Literatura:Kuret, N. (1989). Praznično leto Slovencev II: Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. Ljubljana: Družina.Novih znanj in modrosti skozi leto: Koledar Slovenskega šolskega muzeja 2022. (2021). Ljubljana: Slovenski šolski muzej.Ovsec, D. (1992). Velika knjiga o praznikih: Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.Slovenski etnološki leksikon. (2004). Ljubljana: Mladinska knjiga.Valvasor, J. V. (2010). Slava vojvodine Kranjske II., VII. knjiga: O religiji. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska. Pripravila: dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka  
[1] Mišljeno je, da prej kane od ledene sveče, kot pa od tiste, ki jo prižgejo pri blagoslovu v cerkvi.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)