Burno 16. stoletje – izjemni dosežki in odmevi v 21. stoletju

Imate minuto?

25. 10. 2022

Med najbolj zanimiva, izjemna in burna obdobja tisočletij štejemo 16. stoletje. Čas, ko so naši predniki odkrivali nove celine, je obogatil Evropo, takratnim prebivalcem celine, ki je postajala »stara«, pa dal nov zagon in omogočil izjemne dosežke neverjetnih posameznikov.

Mednje zagotovo štejemo tudi Adama Bohoriča (ok. 1520–1598) in Jurija Dalmatina (ok. 1547–1589), danes bi ju označili za Posavca ter predvsem Brestaničana in Krčana. Sledila sta ideji, ki jo je leta 1517 utemeljil Martin Luther in v »našem« delu Evrope utrdil Primož Trubar. V svojem času preganjani, nerazumljeni, razglašani za odpadnike in heretike so brez oklevanja sledili učitelju ter uresničevali skupne cilje. Prve tiskane knjige, slovnica in Biblija v slovenskem jeziku – brez slovarjev, brez spletnih pripomočkov, brez interneta in elektrike …

V 21. stoletju smo se jim v Krškem zahvalili  z javnimi pomniki, ki vsakogar, čeprav je njegov vsakdanjik manj povezan z dediščino, nagovorijo ob poti, mimogrede, a verjamemo, da močno. Tudi zaradi burnega 16. stoletja imamo svojo državo, govorimo, pišemo, beremo in poslušamo slovensko. Tudi zaradi njihove predanosti soljudem in območju lahko danes praznujemo. Naj ne bo dan reformacije prazen dan (praznik), ampak pomemben dan hvaležnosti. Obiščite oba krška parka, preberite o življenju in delu Bohoriča in Dalmatina ter uživajte – to vam omogoča naša dediščina. 

 

Pripravila: Alenka Černelič Krošelj, muzejska svetovalka, direktorica Posavskega muzeja Brežice

 

Fotografije: Doprsni kip Jurija Dalmatina v krškem mestnem parku, Vladimira Štoviček, 2006, bron. Foto: dokumentacija MMK. Doprsni kip Jurija Dalmatina v krškem mestnem parku, Vladimira Štoviček, 2006, bron. Foto: dokumentacija MMK.  Doprsni kip Adama Bohoriča v krškem mestnem parku, Matjaž Počivavšek, bron. Foto: dokumentacija MMK. Skulptura Vojka Pogačarja v Spominskem parku Jurija Dalmatina v Krškem. Slovesno odprtje 4. junija 2009. Foto: Posavski muzej Brežice.Vladimir Štoviček, Primož Trubar, 1951, plaketa, bron, 46,5 cm, sign. ni, inv. št. VŠ-1563Izvirni izvod Dalmatinove Biblije iz leta 1584 hranijo Posavskem muzeju Brežice. Njen prvotni lastnik je bil Kapucinski samostan Krško. Že pred letom 1941 so menihi kapucini pri krškem trgovcu Engelsbergerju Biblijo zamenjali za peč, s katero so si ogrevali jedilnico. Leta 1985 je bila restavrirana v delavnici Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani. Zaradi izjemne vrednosti je izvirnik na ogled le občasno. Foto: Robert Sajovec, hrani Posavski muzej Brežice.

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)