Dan športa, leto nogometa

Imate minuto?

Nazaj

Dan športa, leto nogometa

V tednu, ko obeležujemo dan slovenskega športa (23. september), se bomo spomnili ene prvih množičnih športnih dejavnosti v Krškem – nogometa. Letos Krčani zaznamujemo 100. obletnico igranja, zato poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. Morda pa še koga navdušimo, da z nami deli svoje fotografije in spomine na nogomet! 

30. septembra 1906 je bilo v Krškem ustanovljeno telovadno društvo Sokol, ki je ob ustanovitvi štelo kar 91 članov (Posavska straža, 1907). Njegov prvi starosta je bil Vinko Žener (Domovina, 1906: 5). Gojili so različne športne discipline, npr. kegljanje, kolesarjenje in smučanje, iz sokolskih vrst pa so izhajali tudi prvi igralci nogometa. 

Prvo nogometno žogo, dres in čevlje je leta 1909 v Slovenijo prinesel Stanko Bloudek iz Prage (Potočnik, 2010). Čez dve leti je bil ustanovljen prvi nogometni klub, SFK Ilirija, leta 1920 pa Ljubljanska nogometna podzveza, predhodnica današnje Nogometne zveze Slovenije (Krajnik, 2010). 

V Krškem se je nogomet začel igrati leta 1922. O tem pričajo ohranjeni rezultati treh odigranih tekem z brežiškim klubom Troja in moštvom iz Laškega. Letnice začetka igranja se je spominjal nekdanji igralec dr. Zvonimir Šušteršič. Ko je bil star deset let, je Franc Lazzarini v Krško prinesel prvo nogometno žogo, po njej pa so si otroci svojo naredili kar iz cunj (Šebek, 2002). Med prvimi igralci so prevladovali dijaki meščanske šole, ki so jih za nogomet navduševali učitelji, nekaj pa je bilo tudi najetih igralcev, ki so za krško moštvo predvsem tekmovali (Šonc, 1987). Ker je novi šport vzbudil veliko zanimanja v lokalnem okolju, se je takratnim mestnim veljakom porodila misel o ustanovitvi nogometnega kluba. Leta 1926 so Rihard Engelsberger, Fero Rumpret in Gašo Mesesnel ustanovili Krški športni klub, ki je deloval do druge svetovne vojne (Šebek, 2002). 

V prvem desetletju je bila nogometna dejavnost povsem ljubiteljska, kar pa se je spremenilo leta 1931, ko se je v Krško preselil Alfred Istenič st., ki je bil naslednjih pet desetletij igralec, trener, organizator in motivator ter po mnenju poznavalcev osrednja osebnost krškega nogometa (Šonc, 1987). 

 

Pripravila: Nina Sotelšek, višja kustosinja

 

Fotografiji:Skupina nogometašev po propagandni tekmi pod okriljem društva Rdečega križa iz leta 1925. Med igralci je največ dijakov meščanske šole, v zgornji vrsti na sredini je njihov trener in učitelj Tone Gaspari. Fotografijo hrani: Marija Istenič.Nogometaši Krškega športnega kluba iz leta 1926. Od leve proti desni: neznani igralec, Tone Lileg, Franc Bizjak, Rade Končar, neznani igralec. Fotografija iz: Šebek, 2002: 14. Literatura:Dolenjske novice. (5. 10 1906). Domovina, 116, str. 5.Krajnik, M. (25. 11 2010). Ustanovitev podzveze in prvi zvezdnik slovenskega nogometa. Pridobljeno 19. 9. 2022 z nzs.si: https://www.nzs.si/novica/Ustanovitev_podzveze_in_prvi_zvezdnik_slovenskega_nogometa?id=35073&id_objekta=Potočnik, A. (24. 11 2010). 90 let NZS: Vsega je "kriv" Bloudek. Pridobljeno 19. 9. 2022 z nzs.si: https://www.nzs.si/novica/90_let_NZS:_Vsega_je_kriv_Bloudek?id=35074&id_objekta=Šebek, Ž. (2002). 80 let nogometa v Krškem. Krško: Nogometni klub Krško.Šonc, M. (ur.). (1987). 65 let nogometa v Krškem. Krško: Nogometni klub Celulozar Krško.Telovadno društvo "Sokol" v Krškem. (3. 3 1907). Posavska straža, 7, str. 5.
Dan športa, leto nogometa
Dan športa, leto nogometa

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000