Delavnica Stary

Imate minuto?

Nazaj

Delavnica Stary

V Mestnem muzeju Krško je na ogled nova občasna razstava Delavnica Stary, posvečena medičarski dediščini Engelberta Staryja.

Konec 19. st. in v začetku 20. st. je v obrtnih registrih omenjen sladičar Engelbert Stary, ki je v Krško domnevno prišel s Koroškega, sredi osemdesetih let 19. stoletja. Staryjevi so živeli v Krškem, v stanovanjski hiši št. 80, z dvojnimi vrati, ki so gledala na mestno ulico, v kateri sta bili tudi delavnica in prodajalna – danes je to hiša na levi strani kavarne Zvezda v starem mestnem jedru. 

Po smrti Engelberta Staryja je obrt nadaljevala njegova žena Fani. Delo v domači delavnici je po mamini bolezni prevzela hči Elza, poročena Sluga, in pri njem še naprej uporabljala družinske modele. V tem obdobju so imeli v ponudbi različne medenjake, lecte in slaščičarske izdelke.
Elza je v slaščičarni zaposlovala pomočnika Lenarta, občasna dela je opravljal delavec Žanko. V začetku petdesetih let 20. stoletja sta nekaj let kot vajenka in občasna pomočnica pri njej delali mlajši dekleti, sestri. V tem času je večino dela iz Elzinih rok že prevzemal izdelovalec slaščic in prodajalec Franc Markovič. 

Po njeni smrti, v prvi polovici petdesetih let 20. stoletja, je ob ženini pomoči slaščičarsko dejavnost na istem naslovu nadaljeval približno tri leta, potem je dejavnost v nekdanji delavnici Engelberta Staryja in slaščičarni Elze Sluga v Krškem zamrla.

V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice je na razstavi Delavnica Stary na ogled 10 lesenih modelov za medenjake in votive, ki so jih uporabljali v krški medičarski delavnici Engelberta Staryja. Arhivsko gradivo smo pridobili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Zgodovinskem arhivu Celje in Valvasorjevi knjižnici Krško. 

Razstava je del aktivnosti projekta Čebelarski mozaik. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pripravila: Anita Radkovič, Mestni muzej Krško 

  Fotografije:Pogled v krško mestno ulico okoli leta 1927, današnjo Cesto krških žrtev. Druga pritlična hiša na levi, hišna številka 80, je delavnica in prodajalna medičarja Engelberta Staryja. Založil Josip Hočevar, Krško, 1927?. Razglednico hrani Valvasorjeva knjižnica Krško.Pogled na občasno razstavo Delavnica Stary v Mestnem muzeju Krško. Foto Anita Radkovič. Viri in literatura:Križ, I. (2000). Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem, 24. november 2000–23. september 2001. (str. 30–33). Razstavni katalog. Novo mesto: Dolenjski muzej. Počkar, I. (2001). V Brežice po strdnega konjiča. Rast 5, (12), str. 457–461.Počkar, I. (2003). Iva Stiplovšek (1904–2001) – »Vljudno vabljeni – nič siljeni«. V Kačičnik Gabrič, A., Škofljanec, J. (ur.), Župnija sv. Lovrenca v Brežicah: ob 220-letnici župnijske cerkve (str. 191–192). Brežice: Župnijski urad. Počkar, I. (1999, 2000). Terenski zapiski, avdioposnetki pogovorov z Ivo Stiplovšek. Hrani: Posavski muzej Brežice in dr. Ivanka Počkar.SI_ZAC/0976 Zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in gostinskih lokalov ter državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena, Obrtni register Krško, signatura I.D 58 (1885–1930), strani 104 in 105. Zgodovinski arhiv Celje. Radkovič, A. (2022). Terenski zapiski, osebna komunikacija z Marto Bogovič, Miro Danielis in Slavkom Šribarjem (neobjavljeno gradivo). Krško, julij, september 2022.  

 

 

 

 

Delavnica Stary
Delavnica Stary

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000