Ime tedna: Viktor Parma

Imate minuto?

Nazaj

Ime tedna: Viktor Parma

20. februarja 1858 se je v Trstu rodil slovenski skladatelj, dirigent in pravnik Viktor Parma. Zaradi očetove službe policijskega uradnika, se je družina pogosto selila. Po opravljenem študiju prava na Dunaju se je zaposlil v Trstu. Skladati je začel že v času študija in se uveljavil kot pisec oper, operet, koračnic in ostale glasbe. Bil je najpopularnejši skladatelj svojega časa. Zaradi svojega narodno zavednega in kulturnega delovanja je bil predčasno upokojen. Po prvi svetovni vojni je bil častni dirigent Narodnega gledališča v Mariboru. Umrl je 25. decembra 1924 v Mariboru. 

Poklicna pot je Viktorja Parmo pripeljala tudi v Krško, kjer je bil državni uradnik Okrajnega glavarstva Krško. V letih bivanja v Krškem je leta 1883 ustanovil krški godbeni klub ter tudi napisal koračnico Hej Krčani. Krčani so se na delovanje Viktorja Parme v Krškem spomnili tudi na začetku sedemdesetih let, ko novoustanovljeni pevski zbor poimenujejo ravno po slavnem skladatelju: Mešani pevski zbor »Viktor Parma« Krško. Zbor je deloval dvajset let in bil nepogrešljiv člen kulturnega dogajanja v Krškem in širše.  Ob obletnicah zbora so priredili slavnostne seje in svojim članom podelili plakete Viktorja Parme, ki jih je izdelal akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček. 

 

 

 

Literatura:Brenčič, P., Mavsar, S. in Šribar, L. (2010). Krško: Stoletje na razglednicah. Krško: Neviodunum. P. P. (n. d.). Viktor Parma: Dirigent, glasbenik, pravnik, skladatelj. Kamniško-komendski biografski leksikon. Pridobljeno na https://www.leksikon.si/Oseba/OsebaId/85Premrl, S. (n. d.). Parma, Viktor. Slovenski biografski leksikon. Pridobljeno na https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi404907/Viktor Parma. (februar 2008). Revija Ognjišče. Pridobljeno na https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/27-obletnica-meseca/2676-viktor-parmaStipič, S. (2020). Mešani pevski zbor " Viktor Parma" Krško. V Rožman, H. in Sotelšek, N. (ur.), 80. so bila leta…v Krškem (str. 96-107). Krško: Kulturni dom Krško. Fotografiji:1. Viktor Parma, okoli 1915. Vir: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-FG876G1S/?euapi=1&query=%27keywords%3dviktor+parma%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=fotografije2.  Notni zapis koračnice Hej Krčani, avtor Viktor Parma, konec 19. stoletja. Vir: https://www.kamra.si/mm-elementi/vabilo-na-koncert-ob-10-letnici-delovanja-14/Pripravila: Simona Stipič, MMK

Z veseljem predstavljamo nova dognanja o delu in življenju Viktorja Parme, ki jih je pripravila Darja Dobršek: 

Ob pisanju prispevka o razvoju inštrumentalne dejavnosti v Krškem leta 2018, se je deloma raziskalo tudi delo Viktorja Parme. Ugotovljeno je bilo, da so podatki v lokalnih virih o času njegovega službovanja v Krškem napačni. Leta 1882 je postal praktikant pri okrajnem glavarstvu za ljubljansko okolico. Po uspešno opravljenem pripravništvu se je leta 1883 zaposlil kot policijski komisar. Najprej so ga premestili v Kočevje, leta 1885 pa v Kranj.

Viktor Parma je prišel v Krško marca oz. v prvi polovici aprila 1886 in ostal pri nas do julija oz. najkasneje do prve polovice avgusta 1887. Kmalu po njegovem prihodu je ''...sicer bralno društvo nekoliko pospano postalo, a snuje se godbena tovarišija...'' (»V Krškem«, 1886, str. 177), s katerim se je kmalu podal na krajšo turnejo po Sloveniji. V času službovanja je napisal ''... Novo skladbo: „Hej Krčani" ! koračnico, uglasbil in poklonil Krškemu godbenemu klubu [...] je občinstvo vsprejelo s frenetičnim ''Živijo" ...'' (»S Krškega«, 1887, str. 3). Ohranjen je rokopis aranžmaja (aranžer neznan) za salonski orkester in aranžma za pihalni orkester in moški pevski zbor, ki sta ga napisala Janko Avsenak in Drago Gradišek, z besedilom, ki ga je napisala Vidka Kuselj.

 

Vir:Gradišek D. (2018): Za vse je kriva ta vražja godba. Krško: Kulturno društvo Pihalni orkester Krško. V Dobršek D., Inštrumentalna glasba v Krškem pred Dragovim prihodom (str. 20 – 25).Grdina I. (2011): Med domom in svetom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. V Grdina I., Viktor Parma (str. 179 – 210).Petronio P. (2002): Viktor Parma – Oče slovenske opere. Trst: Mladika.Prememba pri uradnikih. (15. 4. 1886). Dolenjske novice, (8), 64. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XOFFLYJP/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1886Premembe pri politiških uradih. (13. 8. 1887). Dolenjske novice, (16), 126. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FIUFCDL1/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1887S Krškega. (5. 2. 1887). Slovenski narod, 20(28), 2 – 3. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CL9X87MO/?euapi=1&query=%27keywords%3dslovenski+narod%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1887&frelation=Slovenski+narod&page=2V Krškem. (15. 11. 1886). Dolenjske novice, (22), 177. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZY1SYJDV/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1886 Fotografije:Prememba pri uradnikih. (15. 4. 1886). Dolenjske novice, (8), 64. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XOFFLYJP/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1886Premembe pri politiških uradih. (13. 8. 1887). Dolenjske novice, (16), 126. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FIUFCDL1/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1887S Krškega. (5. 2. 1887). Slovenski narod, 20(28), 2 – 3. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CL9X87MO/?euapi=1&query=%27keywords%3dslovenski+narod%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1887&frelation=Slovenski+narod&page=2V Krškem. (15. 11. 1886). Dolenjske novice, (22), 177. Pridobljeno s https://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZY1SYJDV/?euapi=1&query=%27keywords%3ddolenjske+novice%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1886 Pripravila: Darja Dobršek
Ime tedna: Viktor Parma
Ime tedna: Viktor Parma
Ime tedna: Viktor Parma
Ime tedna: Viktor Parma
Ime tedna: Viktor Parma
Ime tedna: Viktor Parma

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000