Kristina Lazorko, knjižničarka in učiteljica

Imate minuto?

21. 6. 2022

Kristina Lazorko se je rodila 13. julija 1906 v Ljubljani. Šolala se je pri uršulinkah in na učiteljišču v Ljubljani. Prvo zaposlitev kot učiteljica je dobila v Prosenjakovcih, kjer je poučevala osnovnošolske otroke različnih starosti. Z družino so se v Krško preselili leta 1941. Med letoma 1945 in 1966 je delala na krški osnovni šoli kot učiteljica in bila več let tudi ravnateljica.

Delo s knjigami je Kristini Lazorko pomenilo osebno zadovoljstvo, širjenju bralne kulture je namenila večino svojega prostega časa in si  branje prizadevala približati vsem generacijam.

V prvih dneh po osvoboditvi je od hiše do hiše prosila za knjige, nabralo se jih je okoli tristo. Kot ena izmed ustanovnih članic krškega AFŽ je bila pobudnica vzpostavitve Okrajne ljudske knjižnice (1946), potem pa je postala prva in dolgo edina povojna knjižničarka v občini. Vidno vlogo je prevzela pri ustanovitvi današnje Valvasorjeve knjižnice, odprte 8. februarja 1965, v kateri je delovala do leta 1980. Mnogi obiskovalci knjižnice so Kristino Lazorko in knjižnico enačili, zanje sta bili eno. Umrla je 6. marca 1990 v Brežicah. Sin Vladimir je Valvasorjevi knjižnici podaril celotno njeno zasebno knjižnico.

Kristine Lazorko se spominjamo v času, ko je v Krškem 9. junija odprla vrata nova Valvasorjeva knjižnica.

 

Pripravili: Anita Radkovič in Anja Jukić

Fotografija: Reprodukcija fotografije iz: (19. 4. 1990). Kristina Lazorko (1906–1990). Dolenjski list, 41 (16),str. 19. Dostopno na https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1990/DL_1990_04_19_16_2122.pdf Viri in literatura:Radkovič, A., in Jukić, A. (2020). Kristina Lazorko. V A. Radkovič in A. Jukić (ur.), Spregledane–pozabljena polovica Krškega (str. 33). Krško: Kulturni dom Krško. Šribar, L. (26. 3. 1990).V spomin: Kristina Lazorko (1906–1990). Naš glas: časopis za Posavje in okolico, 11 (5), str. 19-20. Dostopno na https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PYBEG0SN/f6bff25a-d647-4f52-8060-f0210071fbb2/PDF(19. 4. 1990). Kristina Lazorko (1906–1990). Dolenjski list, 41 (16),str. 19. Dostopno na https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1990/DL_1990_04_19_16_2122.pdf

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)