Miklavževo

Imate minuto?

Nazaj

Miklavževo

V noči na današnji dan nas je po ljudskem izročilu obiskal sveti Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož, ki goduje 6. decembra.

 

V Mestnem muzeju Krško smo v začetku letošnjega maja pripravili predavanje o nesnovni kulturni dediščini in njenem varovanju v Sloveniji ter predstavitev Registra nesnovne kulturne dediščine, ki zajema dediščino s celotnega ozemlja Republike Slovenije. V želji po spoznavanju različnih zvrsti dediščine z našega območja in širjenju registra sta nas mag. Anja Jerin in mag. Adela Pukl, predstavnici koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine (to nalogo opravlja Slovenski etnografski muzej), seznanili s postopki vpisa v register in evidentiranja nosilcev k enotam, ki so že vpisane.

Tudi v Posavju in ožje na območju MO Krško so še vedno žive različne zvrsti nesnovne dediščine. Pri enotah, ki so že vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine med družbenimi praksami, rituali in praznovanji, najdemo tudi miklavževo, ki je bilo kot enota vpisano 1. 6. 2021. Med sopomenkami za miklavževo so še miklavževanje, Miklavževi obhodi in Miklavževi sprevodi.

Utemeljitev vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine pravi: »Sv. Miklavž je eden od treh dobrih mož, ki konec leta obdarujejo otroke. V primerjavi s po vojni uvedenim dedkom Mrazom in personificiranim Božičkom ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Na večer pred svojim godom se sam ali s spremstvom pojavlja tako v mestih kot na podeželju. Vsako leto ga otroci težko pričakujejo doma, na raznih prireditvah in sprevodih po mestih. Miklavževo je verski praznik otrok, ki ima v Sloveniji dolgo družinsko in skupnostno tradicijo ter je pomemben del družinske, lokalne in nacionalne identitete.«

Na območju Mestne občine Krško miklavževanje ohranjajo nekatera društva in posamezniki v Podbočju, vaseh krajevne skupnosti Krško polje, na Zdolah in v Leskovcu pri Krškem. 

Miklavževanje v Podbočju v organizaciji Kulturnega društva Stane Kerin neprekinjeno poteka od leta 1999, letos že štiriindvajsetič. Vsakoletne zgodbe, v katerih so poudarjene pozitivne lastnosti, pomoč, ljubezen do sočloveka, pravičnost, na odru Kulturnega doma Podbočje odigra otroška gledališka skupina. Avtorica besedil, režiserka in organizatorica dogodka je Ivanka Černelič Jurečič. V društvu poskrbijo tudi za kostume in masko, ki jo z leti spreminjajo in dopolnjujejo. Ob koncu Miklavž v spremstvu angelčkov, ki delijo bonbone, in nagajivih parkljev razdeli darila.

V vaseh Krajevne skupnosti Krško polje obdarovanje otrok do dopolnjenega šestega leta neprekinjeno poteka že približno 25 let. Organizator miklavževanja je KS Krško polje, ki priskrbi darila za otroke. V gasilskem domu na Vihrah na predvečer sv. Miklavža pripravijo predstavo, ki jo skupaj uprizorijo otroci in starši. Po koncu programa najmlajši prikličejo Miklavža in njegovo spremstvo parkljev in angelčkov, ki jih odigrajo starejši otroci. 

Dediščina miklavževanja na Zdolah sega približno 30 let nazaj. Sprva je Miklavž obdaril otroke v domači cerkvi. Nato so v Turističnem hortikulturnem društvu Zdole predlagali, da bi  se z njim srečali vsi predšolski otroci s prebivališčem v njihovi krajevni skupnosti. Miklavž jih v spremstvu parkeljna in angelov obiskuje na njihovem domu, otroci pa mu predajo risbico ali posladek.

V Leskovcu pri Krškem približno pet let poteka Miklavžev obhod po ulicah in domovih. Pobuda se je porodila med posamezni starši. Miklavž tako v spremstvu parkeljnov z verigami in angelov s svečkami in košaricami sladkarij obišče tiste hiše, v katere so ga povabili. Preveri, ali so bili otroci pridni, morda poznajo kakšno molitev ali mu lahko zapojejo pesmico.

V Mestnem muzeju Krško bomo tudi v prihodnjem letu nadaljevali aktivnosti na področju nesnovne dediščine v želji po širjenju registra in spoznavanju različnih zvrsti dediščine Krškega in okolice. 

 

 

Pripravila: Anita Radkovič, Mestni muzej Krško

 

Fotografije: Miklavževanje v Kulturnem domu Podbočje, 5. december 2021. Foto: Peter Pavlovič. Hrani Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje. Miklavževanje v Kulturnem domu Podbočje, 5. december 2021. Foto: Peter Pavlovič. Hrani Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje. Miklavževanje v Kulturnem domu Podbočje, 5. december 2021. Foto: Peter Pavlovič. Hrani Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje.  Miklavževanje v gasilskem domu na Vihrah, 5. december 2022. Foto: Kristina Ogorevc Račič in Tanja Netahly. Hranita Kristina Ogorevc Račič in Tanja Netahly.Miklavževanje v gasilskem domu na Vihrah, 5. december 2022. Foto: Kristina Ogorevc Račič in Tanja Netahly. Hranita Kristina Ogorevc Račič in Tanja Netahly. Miklavževanje na Zdolah, 5. december 2019. Fotografijo hrani THD Zdole.Miklavževanje na Zdolah, 5. december 2020. Fotografijo hrani THD Zdole. Miklavževanje v Leskovcu pri Krškem, 5. december 2022. Foto: Bojana Mavsar. Hrani Posavski obzornik.Miklavževanje v Leskovcu pri Krškem, 5. december 2022. Foto: Bojana Mavsar. Hrani Posavski obzornik. Viri:-Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, Register nesnovne kulturne dediščine,http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register, pridobljeno 5. 12. 2022-Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, Miklavževo, http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/miklavzevo, pridobljeno 5. 12. 2022-Radkovič, A. (2022). Terenski zapiski, osebna komunikacija z Ivanko Černelič Jurečič, Marjanco Golob, Kristino Ogorevc Račič, Liljano Omerzu in Bojano Mavsar (neobjavljeno gradivo). Krško, december 2022.-Tudi letos slikovito podboško miklavževanje, https://www.posavskiobzornik.si/panorama/%E2%80%8Btudi-letos-slikovito-podbosko-miklavzevanje-98751, pridobljeno 6. 12. 2022-Leskovško miklavževanje, https://www.posavskiobzornik.si/panorama/leskovsko-miklavzevanje-98747, pridobljeno 6. 12. 2022-Sv. Miklavž v KS Krško polje razveselil 82 otrok, https://www.posavskiobzornik.si/panorama/%E2%80%8Bsv-miklavz-v-ks-krsko-polje-razveselil-82-otrok-98739, pridobljeno 5. 12. 2022https://www.posavskiobzornik.si/panorama/miklavz-razveselil-tudi-zdolske-otroke-95286, pridobljeno 5. 12. 2022-Miklavž razveselil tudi zdolske otroke, https://www.posavskiobzornik.si/panorama/miklavz-razveselil-tudi-zdolske-otroke-95286, pridobljeno 5. 12. 2022 

 

Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo
Miklavževo

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000