Na današnji dan: Ivan Lapajne

Imate minuto?

22. 2. 2022

22. februarja 1849 se je rodil nekdanji ravnatelj krške meščanske šole Ivan Lapajne, ki je bil človek zavezan napredku, predan šolnik, raziskovalec, ljubitelj slovenskega jezika  in domoznanec. Svoje sledi je pustil na področju šolstva, gospodarstva, posojilničarstva in domoznanstva v obliki člankov v različnih časopisih tistega časa in tudi knjižnih izdajah. 

V svojih domoznanskih delih je za tedanje in kasnejše rodove ohranil spomin na lokalno okolje, v katerem je vrsto let živel in kot učitelj poklicno deloval. Tako je še danes za šolske potrebe in raziskovanje uporabna knjiga »Krško in Krčani« (1894), ki je izšla v okviru praznovanja ob ustanovitvi krške župnije. V delu, ki ga je izdal Odbor za olepšanje mesta in je posvečeno krški dobrotnici Josipini Hočevar,  je na poljuden način v 13 poglavjih popisana zgodovina mesta. V nekoliko širši prostor je posegal z deloma »Opis Krškega okrajnega glavarstva v zemljepisnem in zgodovinskem obziru« (1884), pri katerem je sodeloval s šolami v okraju, in »Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev« (1884), ki je bila namenjena tako šolski mladini kot tudi širši javnosti. Zanimivo je, da je s svojimi deli posegal na različna šolska področja, saj je med drugim izdal: »Kranjsko ljudsko šolstvo« (1871), »Geometrija ali merstvo« (1872), Prvi poduk (1882), Domovinoslovje (1882), Kratka zgodovina pedagogije (1887). Njegovi zapisi pa so bili posvečeni tudi gospodarstvu in posojilničarstvu, saj je med drugim izdal Navod o snovanji in poslovanji slovenskih posojilnic (1895).  

 

Brenčič, P. (2012). Ivan Lapajne: Krško in Krčani. V Černelič Krošelj in T. Porenta (ur.), Josipina Hočevar - Radovljičanka v Krškem : zbornik prispevkov in predstavitev Josipininega leta (7. oktober 2010-7. oktober 2011)  (str. 99-110). Krško: Kulturni dom, Radovljica: Muzeji radovljiške občine.Lapajne, I. (1884). Opis Krškega okrajnega glavarstva v zemljepisnem in zgodovinskem obziru. Krško: I. Lapajne.Lapajne, I. (2004). Krško in Krčani. Krško: Neviodunum.Rutar, S. (1885).  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev. Ljubljanski zvon, 5(7), 434-438. Fotografija: Lapajne, I. (1884). Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev. Ljubljana. Inv. št. MMK; KNJ-2. Hrani dokumentacija MMK. Pripravila: Polona Brenčič, Valvasorjeva knjižnica Krško

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)