Na današnji dan: Janez Mencinger – odvetnik in pisatelj

Imate minuto?

12. 4. 2022

Janez Mencinger je bil rojen 26. marca 1838 na Brodu, blizu Bohinjske Bistrice, kjer je obiskoval ljudsko šolo, šolanje je nadaljeval na ljubljanski gimnaziji. Na Dunaju je sprva začel študij klasične filologije, od jeseni leta 1858 pa je študiral pravo. Leta 1862 je študij prava nadaljeval v Gradcu in tam dve leti kasneje doktoriral.

Zaposlil se je pri dr. Razlagu v Brežicah in pri njem ostal do leta 1871, ko je v Gradcu opravil odvetniški izpit. Nato je odprl samostojno odvetniško pisarno v Kranju, ki jo je leta 1882 preselil v Krško, od koder je prihajala njegova žena Marija. Leta 1887 je v Krškem kupil hišo z vrtom – danes poznano kot Mencingerjevo hišo.

Bil je vsestransko razgledan in izrazit narodnjak, vendar je zavračal aktivno politično udejstvovanje. Leta 1894 je bil izvoljen za župana Krškega, a je funkcijo čez dve leti zaradi bolezni opustil, deloval je tudi v okrajnem šolskem svetu. 

V času življenja v Krškem sta nastali njegovi najbolj znani literarni deli, roman Abadon (1893) in potopisni esej Moja hoja na Triglav (1897). Nedokončan je ostal roman Meniški spomini, ki je posvečen Krškemu, Trški Gori in meniškim vinogradom.

Umrl je 12. aprila 1912 v Krškem. Dve leti pred smrtjo je sam sestavil epitaf, ki so ga dopolnili z datumom smrti: »Tukaj vstajenja čaka Dr. Janez Mencinger, advokat. Svojega življenja pravdo je začel 26.3.1838 in nedovršno dokončal 12.4.1912. Bodi mu sodba milostljiva.«

 

Pripravila: Klaudija Cigole, Mestni muzej Krško

 

Literatura:Černelič Krošelj, A., in Železnik, A. (2013). Prenova Mencingerjeve hiše. Krško: Kulturni dom Krško.Tominšek, J. (n.d.). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Mencinger, Janez (1838–1912). Dostopno prek https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi359376/Mahnič, J. (1987). Janez Mencinger v krškem obdobju. Razprave, 11 (1987), 17-30. Seznam fotografij:Mencinger, J. (1963). Meniški spomini. V Janez Logar (ur.), Zbrano delo (str. 204-205). Ljubljana: Državna založba Slovenije.Nagrobni spomenik Janeza Mencingerja v krškem Gaju zaslužnih občanov, 2012. Foto: Nina Sotelšek.Portret Janeza Mencingerja, 190?. Foto iz: Rovšek, D. (190?). Dlib.si. Pridobljeno na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-7GW6BTRX/?euapi=1&query=%27keywords%3djanez+mencinger%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=fotografije Portret Janeza Mencingerja v Krškem, 190?. Foto iz: Rovšek, D. (190?). Dlib.si. Pridobljeno na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-P8XHR5O6/?euapi=1&query=%27keywords%3djanez+mencinger%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=fotografije Portret Janeza Mencingerja v mlajših letih, 1950/60. Foto iz: Zalar, J. (1950/60). Dlib.si. Pridobljeno na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-RDVEOKLN/?euapi=1&query=%27keywords%3djanez+mencinger%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=fotografije Vladimir Štoviček, Portret Janeza Mencingerja, 1972, bron, plaketa, 32.2 x 27.6 cm, inv. št. MMK;VŠ-71Pogled na ulično fasado Mencingerjeve hiše, Cesta krških žrtev 2, 2012. Foto: Nina Sotelšek.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)