Raziskava tal za gradnjo celuloze 1937

Imate minuto?

18. 1. 2022

Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem: 

Raziskava tal za gradnjo celuloze 1937*

 

Drobna fotografija, ki so jo za pripravo razstave v MMK posodili iz tovarne Vipap Videm d.d., je ena najzgodnejših v »foto-arhivu« gradnje Bonačeve tovarne celuloze. Kratke zabeležke, ki jih je neznana roka s svinčnikom ustvarila ob urejanju, nam povedo, kaj in včasih tudi, kdo je na motivu. Tu izvemo le, da gre za raziskavo tal. Gotovo možje, ki zavzeto  pregledujejo načrte, niso delavci. Ali so morda te raziskave povezane z vodo, brez katere zagon tovarne ne bi bil mogoč? Približno 20.000 m³ čiste so potrebovali vsak delovni dan.

*zapis na hrbtni strani naslovne fotografije

 

Fotografija: Raziskava tal za gradnjo celuloze 1937, 6,2 x 8,5 cm, papir, fotograf neznan. Fotoarhiv Vipap d.d. Viri:Bonač, Fran, 1955: Ob moji 75-letnici. Podpisan in vezan tipkopis, 13 numeriranih strani z 2 prilogama (na 3 straneh), arhiv družin Pehani in Volk.Elaborat družbe »Celuloza« d. z o.z. Videm ob Savi. Tipkopis, prvi del: Časovni in tehnični podatki o gradnji celulozne tovarne na Vidmu pri Krškem, 16 numeriranih strani, Tehnični podatki strojne naprave, 11 numeriranih strani in Tehnični podatki kalorične centrale, 7 nenumeriranih strani; drugi del: Bonačeva tovarna za pridobivanje staničnine na Vidmu pri Krškem, Ljubljana, 26. avgust 1940, 11, nenumeriranih strani, arhiv družine Volk.  Pripravila: dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)