Spust po reki Savi

Imate minuto?

19. 7. 2022

Temo za današnji prispevek smo izbrskali iz Kronike Gasilskega društva Krško, ki jo je 23. julija 1980, ob prevzemu predsedovanja društvu, začel pisati Krčan Slavko Šribar. Kronika je zanimiv dokument delovanja krških gasilcev, saj so v njej opisani društveni občni zbori, jubilejne proslave, gasilske vaje in tekmovanja, obnova gasilskega doma, nakup nove opreme in vozil, gasilske intervencije ob poplavah, požarih in suši ter drugi dogodki, ki so zanimiv komentar tedanjega dogajanja: »Med vojno za samostojno Slovenijo 26. junija 1991 smo delali fasado na domu. Dvakrat so nas zmotila letala in znak za nevarnost zračnega napada. Kljub temu so dela nemoteno potekala. Hkrati smo čistili in obnavljali stolp.« 

Ker pa je ravno poletje, bomo predstavili ekološko-rekreativni dogodek Spust po reki Savi, ki ga je organiziralo Gasilsko društvo Krško. Spust je v 90. letih 20. stoletja potekal konec julija, le leta 1994 v prvih dneh avgusta. Vsako leto je imel jasno sporočilo »Za čisto Savo«. Spust se je začel pod železnim mostom v Sevnici in se končal ob Jermanovi pečini pri Krškem. Prvo leto se ga je udeležilo 52 navdušencev, ki so pluli z gumijastimi čolni, najbolj ustvarjalni pa so svoja plovila kar izdelali. Nato se je število udeležencev iz leta v leto povečalo in leta 1999 se jih je po reki podalo že več kot 150 v kar 50 plovilih. Leta 1997 se je prireditev razširila s prijateljsko nogometno tekmo na Pijavškem, udeležencem pa se je v naslednjih letih pridružila godba na pihala iz Ljubečne pri Celju in jih spremljala pri plovbi. 

Vsakokrat se je dogodek zaključil v krškem gasilskem domu, kjer so udeleženci, ljubitelji čistega okolja, ob prihodu na cilj prejeli malico in spominsko nagrado.

Kronika Gasilskega društva Krško je rokopis z originalnimi analognimi fotografijami. Slavko Šribar jo je ustvarjal do 19. oktobra 1999, ko smo vstopili v novo tisočletje in digitalno dobo. Vabimo vas, da si jo ogledate in preberete v dokumentaciji Mestnega muzeja Krško. 

 

Pripravila: Nina Sotelšek, višja kustodinja

 Viri:Sotelšek, N. (2021). Terenski zapiski, osebna komunikacija s Slavkom Šribarjem (neobjavljeno gradivo). Krško, 9. 8. 2021.Šribar, S. (n. d.). Kronika Gasilskega društva Krško 1980–1999. Neobjavljen rokopis, inv. št. MMK;SŠ-26.  Fotografije:Spust po reki Savi, 25. 7. 1992. Komentar k fotografiji: »Veseli splavarji na cilju pri Jermanovi pečini«. Foto: Slavko ŠribarSpust po reki Savi, 25. 7. 1992. Komentar k fotografiji: »Zaščitno vozilo z gosti OGZ in PGE in poveljnikom Avgustom Mlakarjem«. Foto: Slavko ŠribarSpust po reki Savi z geslom »Spomin na čisto Savo«, 31. 7. 1993. Komentar k fotografiji: »Razna vozila na Savi. Na 40 vozilih je plul 101 udeleženec«. Foto: Slavko ŠribarSpust po reki Savi z geslom »Za čisto Savo 94«, 6. 8. 1994. Foto: Slavko ŠribarSpust po reki Savi z geslom, 26. 7. 1997. Komentar k fotografiji: »Skupni posnetek udeležencev spusta na Pijavškem. 150 udeležencev na 40 plovilih se je ustavilo na Pijavškem na prijateljski nogometni tekmi. Med tekmo je bila v Krškem huda nevihta, ki je uničila okoli 70 % pridelka v vinogradih, sadovnjakih in na vrtovih. Na plovilih so čolnarje spremljali godbeniki iz Ljubečne pri Celju.« Foto: Slavko ŠribarSpust po reki Savi, 25. 7. 1998. Foto: Slavko Šribar.Spust po reki Savi pri Sevnici (Pod Vrtačo), 90. leta 20. stoletja. Foto: Slavko Šribar, F-7/4

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)