»Sveti Florjan, na pomoč!«

Imate minuto?

7. 6. 2022

Ob 8. juniju,  dnevu gasilcev 

V današnjem blogu predstavljamo kip svetnika Florjana iz Zbirke Vladimirja Štovička, ki jo je umetnik leta 1976 podaril Občini Krško, ta pa predala Kulturnemu domu Krško, enoti Mestni muzej Krško. Kiparsko delo, ki je ohranjeno v fazi osnutka, je temu primerno skicozno zaključeno. Vzravnana moška figura ima glavo usmerjeno k tlom, kjer je hiša v plamenih. Svetnik v vojaški opremi nosi na glavi šlem s perjanico, v desni roki vrč za gašenje in v levi drog prapora. Zaradi krhkega materiala je bil kip, še pred prihodom v muzejsko skrb, nekoliko poškodovan.

 

 

 

Sveti Forjan goduje 4. maja. Bil je rimski častnik, ki je leta 304 umrl kot mučenik. Velja za priprošnjika pred ognjem, sušo, povodnjijo in vojsko (Slovenski etnološki leksikon, 2011, 590). Njegove upodobitve največkrat najdemo na gasilskih domovih, saj je Florjan od 19. stoletja zavetnik gasilcev. 

V gasilstvu se združujejo prostovoljna gasilska društva in poklicne gasilske enote, nad katerimi bdi krovna organizacija Gasilska zveza Slovenije. Prvo slovensko gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1869 v Metliki, po podatkih Gasilske zveze (l. 2019) pa je več kot 162.000 gasilcev združenih v 1341 društev, 120 gasilskih zvez, poleg njih deluje v Sloveniji še 13 poklicnih gasilskih enot (Dolenjski list, 2019). Več o gasilcih in gasilstvu izveste v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča, o gasilstvu na območju Krškega v 80. letih 20. stoletja pa smo pisali tudi v katalogu razstave 80. so bila leta … v Krškem

Ob dnevu gasilcev, ki ga obeležujemo 8. junija, vsem gasilcem iskreno čestitamo in vam kličemo »Na pomoč!«.

Pripravili: Špela Sečnik in Nina Sotelšek

 

Fotografija:Vladimir Štoviček, Sv. Florjan, študija, dat. ni, nežgana glina, kovina, 36,4 x 13,2 x 13 cm, inv. št. MMK; VŠ-405 Literatura:Dolenjski list. 2018. 150 let gasilstva na Slovenskem. Dostopno na https://www.dolenjskilist.si/2019/09/08/224703/novice/bela_krajina/FOTO_150_let_gasilstva_na_Slovenskem/ (3. 5. 2020). Šega, P. 2011. Sv. Florjan. V: Slovenski etnološki leksikon, ur. Angelos Baš et al., str. 590. 

 

 

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)