3. pogled v Štovičkov depo I Študije in male plastike

15. 6. 2019 – 1. 3. 2020

Danes jih hrani, varuje, raziskuje in predstavlja Mestni muzej Krško. Poleg stalne razstave, ki predstavlja različne vidike Štovičkovega ustvarjanja, so predstavljena tudi dela, ki se nahajajo v depoju. Vsako leto je določeno število kiparskih del odbranih za konservatorsko-restavratorski poseg, ki pomeni tudi možnost integriranja Štovičkove zapuščine v muzejske razstave.

Občasna razstava Študije in male plastike, je tretja iz cikla razstav Pogled v Štovičkov depo. Predstavlja izbor študijskih kipov iz nežgane gline in mali plastik v mavcu, ki so pomemben segment pri preučevanju umetnikovega načina dela in so nastala med letoma 1921 in 1926.

Razstava bo odprta do 1. marca 2020.