Izgnani iz domovine

razstava udeležencev likovnega natečaja

Nazaj

27. junij 201130. september 2011

Izgnani iz domovine

Razstava IZGNANI IZ DOMOVINE je rezultat likovnega natečaja ob mednarodnem dnevu muzejev 18. maja 2011. Avtorji del so učenke in učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

Razstava je na ogled do 30. septembra 2011.

Ob mednarodnem muzejskem dnevu s temo Muzeji in spomin in ob 70. obletnici izgona Slovencev na začetku druge svetovne vojne na naših tleh je bil na pobudo Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško objavljen likovni natečaj Izgnani iz domovine z namenom opozoriti in ustrezno predstaviti obdobje in dogodke ob izgonu Slovencev, predvsem iz Posavja in Posotelja pred 70. imi leti. Težke naloge, ki izhaja iz razumevanja dogodkov, pomena in popolnoma pretresenega načina življenja naših prednikov, so se od vabljenih vseh šol v Posavju in Posotelju lotili samo v Osnovni šoli Jurija Dalmatina in na vseh starostnih nivojih svoje delo izjemno uspešno opravili oziroma se na izziv odzvali z razmišljanjem, poglabljanjem in resnim pristopom k nalogi.

Iz obrazložitve komisije:
Komisijo, ki je izmed 66 prispelih del, za razstavo izbrala 24 del smo sestavljale Irena Fürst, vodja Enote Brestanica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, akademska slikarka in grafičarka ter likovna pedagoginja Nataša Mirtič iz Novega mesta in jaz, Alenka Černelič Krošelj, kustosinja Mestnega muzeja Krško. Navdušenje nad pestrostjo del je ob podrobnem pregledu zaradi nujnosti izbora oziroma uvrstitve na razstavo, zamenjal bolj kritičen vpogled, ki je temeljil na treh izhodiščih:
1. Razumevanju teme in njen prenos v motiv likovnega dela.
2. Obvladovanju risbe in izbrane likovne tehnike.
3. Upoštevanju starosti ustvarjalke/ustvarjalca in iz tega izhajajoče sposobnosti likovnega ustvarjanja in dojemanja.
Tako se je pokazala jasna razdelitev po starostni strukturi, ostali dve kategoriji pa sta povezani predvsem z izraznostjo in možnostjo uporabe izbranih likovnih sredstev.
Komisija je izbrala najbolj povedna dela, v katerih je čutiti tematiko izgona leta 1941, kot si jo mladi ustvarjalci predstavljajo danes. Dela kažejo pot na grad Rajhenburg, odhod z vlaki, ukleščenje v obzidja in vagone, kažejo vrste prestrašenih ljudi, ki so svoje premoženje zavezali v culo. Nekaj je tudi bolj abstraktnih del, pri tem izstopata dva simbolična portreta, v katerih je čutiti strah, krik, nemoč in izbris človečnosti. V ta sklop lahko uvrstimo tudi v temperi in z močnimi barvami upodobljene strahove, ki kažejo značilnosti človeških glav.
Štiri dela najstarejših udeležencev kažejo izjemno občutenje dogajanja. Črne figure brez obličij, ujete, brez imen, brez istovetnosti, zavržene – izgnane in »oddane« daleč od doma.
Dve skupini sta oblikovali plakat fotografij, portretov, v katerih se zrcali usoda ljudi in v katerih so ujeti spomini na tiste, ki jih ni več. Mlajši so si izbrali pretresljive prizore odhoda od doma, življenja v izgnanstvu, nekateri so razmišljali tudi o tem, kakšni so bili domovi ob vrnitvi. Občuteno in natančno so oblikovali trpeče obraze in grozeče, polne besa in zlobe, obraze okupatorjev.
Komisija se je odločila, da ne izpostavi katero izmed na razstavo uvrščenih del, saj so dela v vsaki starostni kategoriji dela, ki odražajo in ustrezajo vsem prej navedenim kriterijem. Vsako delo posebej nosi svoje sporočilo, ki izkazuje razumevanje zadane naloge, obvladovanje izbrane tehnike in likovnega polja ter ob tem kaže tudi lasten likovni izraz vsakega ustvarjalca.
V imenu žirije se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali na natečaju, čestitamo pa vsem ustvarjalcem, katerih dela smo uvrstili na razstavo in jih bodo naši obiskovalci lahko na razstavi občudovali, ocenjevali, se poglobili v upodobitve in prepoznali dogodke, ki so močno zaznamovali naše kraje ter si jih tudi zaradi ustvarjenih del vtisnili spomin.
Razstava je postavljena v večnamensko dvorano v pritličju t. i. Valvasorjeve hiše. Prostor je oblikovan z velikim slopom, obokanim stropom in prepreden s številnimi električnimi napeljavami. Postavitev je upoštevala danosti oziroma arhitekturo prostora in dejstvo, da je pomembno, da si tudi mlajši in manjši lahko ogledajo slike od blizu.

Razstavo in odprtje ob mednarodnem dnevu muzejev smo v Mestnem muzeju Krško pripravili v sodelovanju z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško, Glasbeno šolo Krško in Krajevnimi organizacijami občine Krško Društva izgnancev Slovenije 1941-1945.

Izgnani iz domovine
Izgnani iz domovine

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000