Krške vedute: Mestne insignije

4. 3. 2017 – 31. 12. 2023

Mestne insignije, pečatnika in sodniška palica so pomemben zgodovinski raziskovalni vir. So dokumenti časa, v katerem so nastale, in del politične in kulturne zgodovine mesta Krško. Stoletja skrbno varovane so se ohranile vse do današnjih dni. Dragocene in zgodovinsko izjemno pomembne insignije mesta Krško uvrščamo med najpomembnejše ohranjene predmete premične kulturne dediščine Posavja.

Krško zaradi lege ob reki Savi sodi med kraje, ki so bili skozi celotno zgodovino pomembni kot križišča prometnih poti. Že v rimskem času je to vlogo odigral Neviodunum, po njegovem zatonu pa je z rastjo te funkcije postopoma prevzemal Gurkfeld, kot se je naselje stoletja pojavljalo v virih.

Razvoj in moč srednjeveških krajev sta bila zelo odvisna od lastnika gradu in mestnega gospoda. Z ambiciozno družino sta na pomenu pridobivala tako grad kot tudi naselje pod njim. Kot trg se Krško prvič omenja leta 1351 ob prvi prodaji dela krške gospoščine Frideriku Celjskemu. Lastništvo ambiciozne družine, kakršna je bila Celjska, je zagotovo pozitivno vplivalo na razvoj trga. Njihov zaton je pomenil usihanje moči tudi za kraj, ki je po odhodu Katarine, vdove Ulrika II., prešel v last Habsburžanov. Spremenjeni položaj na Balkanu je povzročil, da je naš prostor postal zelo izpostavljen za turške vpade, kar je cesar Friderik III. reševal tudi z utrjevanjem gradov in trgov. Kar nekaj naselbin je v tistem času dobilo mestne pravice, 5. marca 1477 je v mesto povzdignil tudi Krško. S tem so mesto in meščani dobili tudi pravico do rabe mestnega grba in pečata, med seboj pa so lahko volili mestnega sodnika in mestni svet.

INSIGNIJE MESTA KRŠKO

Mestni pečatnik (1477), hrani Posavski muzej Brežice, inv. št. Z3:887

Krško je verjetno že kmalu po prejemu mestnih pravic na podlagi izvirnega opisa grba naročilo izdelavo mestnega pečatnika z napisom in letnico 1477 kot letom podelitve.

V celoti srebrn okrogel pečatnik s premerom 58 mm ima na hrbtni strani polkrožno držalo. Na traku se od zgoraj navzdol in tudi izza gube vije napis v gotski minuskuli: Sigillum civit atis gurkfeld 1477 (pečat mesta Krško 1477). Edini znani primer odtisa opisanega pečata je ohranjen na listini iz leta 1480, v kateri piše, da je krški meščan svojo hišo v mestu Krškem nasproti šole prodal šentrupertskemu župniku.

Mestni pečatnik (druga polovica 16. stoletja), hrani Posavski muzej Brežice, inv. št. Z3:888

Mesto Krško je v drugi polovici 16. stoletja naročilo izdelavo novega, manjšega mestnega pečatnika; tudi ta, s premerom 30 mm, je okrogel in v celoti srebrn. Na hrbtni strani je brez držaja, verjetno je bil pritrjen na daljši kovinski ali leseni ročaj. Pečat je bil izdelan po vzoru starejšega pečata iz leta 1477. Ima popolnoma enak napis, vendar v majuskulnih kapitalnih črkah: SIGILLUM CIVITATIS GURKFELD (pečat mesta Krško). Odtisi opisanega pečata so ohranjeni na številnih dopisih, ki jih je med letoma 1586 in 1740 Krško pisalo kranjskemu vicedomu.

Sodniška palica (1628), hrani Posavski muzej Brežice, inv. št. Z3:892

Najvišja oblast v Krškem je bil mestni sodnik, ki  so ga izvolili meščani, potrdil pa ga je deželni knez. Sodniška palica, izdelana iz posrebrene medeninaste pločevine, je predstavljala njegovo moč. Okrašena je z umetniško izdelanimi okraski iz medeninaste pločevine v obliki prstanov, na katerih so nanizane rože, napisnim trakom in konico, ki se dviga iz cveta. Sredina palice je ovita s trakom, na katerem je napis MK STOT 1628 GVRKHFELT in na katerega sta pričvrščeni dve ploščici v obliki ščita. Na eni je upodobljen grb mesta Krško s podobo sv. Janeza Evangelista, ki v roki drži kelih s kačo in je kleče obrnjen proti cerkvi, na drugi je habsburški dvoglavi orel s krono na glavi. Na dnu ročaja palice, okrašene s prstanastim obročem, sta vtisnjeni inicialki MP.

Razstava je nastala v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice.

Avtorica koncepta in koordinatorica: dr. Helena Rožman

Besedilo o insignijah: Vlasta Dejak, muzejska svetovalka, Posavski muzej Brežice

Predstavitveno besedilo o mestu Krško: dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka, KDK, enota Mestni muzej Krško

 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)