Participativni projekt 2023: Srečno, knapi!

Muzejsko vitrino na Mestni občini Krško smo v preteklem mesecu prenovili in vanjo umestili Participativni projekt Srečno, knapi!. Z njim krepimo zanimanje za industrijsko dediščino Senovega in obujamo spomine nekdanjih zaposlenih v tem premogovniku. 

Turistično društvo Senovo je tokrat na ogled posodilo jamski svetilki, ki so ju delavnic uporabljali pri delu. Prijazno vabljeni k ogledu! 

Participativni projekt 2023: Srečno, knapi!

Jamska svetilka
Simbol rudarjev, njihovega težkega dela v negotovih razmerah in simbol srečne popotnice pri delu. 

Bencinska varnostna svetilka, v rudarskem žargonu imenovana tudi ziherca, je svetilka, ki so jo premogarji uporabljali na delovišču. Z njo so spremljali vsebnost ogljikovega dioksida in metana v jamskem zraku. Ob prisotnosti metana se je plamen povečal, ob pomanjkanju kisika pa ugasnil. 

Na Senovem se bile v uporabi od letu 1904, ko je lastnica premogovnika postala Trboveljska premogokopna družba, in vse do zaprtja premogovnika. Za ugotavljanje prisotnosti metana so jih uporabljali kopači na čelu delovišč, strelci pred aktiviranjem razstreliva in nadzorniki zračnosti jame.

Podatki o predmetu: 
višina: 29,6 cm (višina z ročajem: 42,8 cm) 
premer valja: 8,6 cm
material: železo, medenina, steklo
Predmet hrani: Turistično društvo Senovo.
Na pokrovu svetilke je označba FWD 20502, kar pomeni nemškega proizvajalca Friemann & Wolf in tip bencinske varnostne svetilke za delo v rudniku.

 

Acetilenska jamska svetilka, v rudarskem žargonu imenovana karbidovka. Za delovanje uporablja acetilen, gorljiv plin, ki nastaja ob reakciji kalcijevega karbida z vodo. Podzemna delovišča v senovskem premogovniku so z njimi razsvetljevali od leta 1928 do 1975, ko so jih nadomestile akumulatorske naglavne svetilke Krušik. Acetilenska jamska svetilka je bila del osnovne opreme vsakega rudarja kopača.

Podatki o predmetu:
višina: 17,8 cm (višina z ročajem: 33,5 cm)
širina: 8,4 cm
globina: 12 cm
premer reflektorja za plamen: 14,2 cm
Material: železo, medenina
Predmet hrani: Turistično društvo Senovo
Na pokrovu svetilke je označba 90. Gre za identifikacijsko številko delavca, ki jo je uporabljal pri delu.

 

Pripravila: 
Klaudija Cigole, muzejska sodelavka

 

Viri in literatura:Deutsches Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen. (2023-07-18). 030002898000: Mannschaftslampe. Pridobljeno na https://westfalen.museum-digital.de/object/13738Museum der Stadt Lennestadt. (2021-11-27). o. Invnr.: Grubenlampe »Glück auf«. Pridobljeno na https://westfalen.museum-digital.de/object/4731Cigole, K., in Sotelšek, N. (2023). Terenski zapiski, pogovor z nekdanjim zaposlenim v Premogovniku Senovo Štefanom Resnikom (neobjavljeno gradivo). Reštanj, julij 2023. Poor Johnny's LLC. (n.d.). Friemann Wolf Mining Lamp. Pridobljeno na https://www.poorjohnnys.com/sold/friemann-wolf-mining-lampSeher, A. (1986). Zgodovina premogovnika Senovo. Senovo: SOZD REK »Edvard Kardelj« – DO RPS, DO Rudnik rjavega premoga Senovo, TOZD Rudnik rjavega premoga Senovo. 
Participativni projekt 2023: Srečno, knapi!
Participativni projekt 2023: Srečno, knapi!

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000