Notice: Undefined index: translate in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/Gallery/ModuleCross/view.php on line 8
Ohranjanje Štovičkove zbirke - Mestni muzej Krško

Ohranjanje Štovičkove zbirke

sreda, 26. 6. 2019, 18.00

V sklopu dogodkov, ki jih izvajamo ob obeleževanju Štovičkovega leta, bo Zavod Trismegistus v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, enoto Mestni muzej Krško pripravil pregled dosedanjih prizadevanj za ohranjanje zbirke akademskega kiparja Vladimirja Štovička. Umetnostna zgodovinarka Nina Sotelšek bo predstavila zgodovino zbirke in potek dokumentacije. V nadaljevanju bo popeljala obiskovalce po razstavi Študije in male plastike in depojskih prostorih, kjer se zbirka hrani. Tako bomo spoznali pogoje za dolgoročno hranjenje zbirke, ki jo je Vladimir Štoviček leta 1976 v dobro sedanjih in prihodnjih generacij podaril Občini Krško. Ob tem bo mag. Maja Ivanišin, konservatorka-restavratorka iz Zavoda Trismegistus, predstavila dosedanje konservatorsko - restavratorske posege, ki so bili opravljeni za ohranjanje in prezentacijo Štovičkove kiparske zapuščine. 

 

Foto: Maja Ivanišin in Nina Sotelšek