Notice: Undefined index: translate in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/Gallery/ModuleCross/view.php on line 8
Varovanje arhivske dediščine, strokovno predavanje ob razstavi Arhivi - zakladnice spomina - Mestni muzej Krško

Varovanje arhivske dediščine, strokovno predavanje ob razstavi Arhivi - zakladnice spomina

torek, 20. 3. 2018, 18.00

 

 

 

dr. Borut Batagelj in dr. Aleksander Žižek

VAROVANJE ARHIVSKE DEDIŠČINE

strokovno predavanje ob razstavi Arhivi - zakladnice spominov

Mestni muzej Krško - Mencingerjeva hiša

torek, 20. marec 2018 ob 18.00

V Mencingerjevi hiši imamo od 25. januarja odprto zelo zanimivo razstavo, s katero dobijo obiskovalci vpogled v raznoliko gradivo, ki ga hranijo slovenski arhivi.

Direktor, dr. Borut Batagelj in arhivski svetnik dr. Aleksander Žižek iz Zgodovinskega arhiva Celje, ki je pristojen tudi za območje Občine Krško, nas bosta v predavanju seznanila s pomenom varovanja arhivskega gradiva ter predstavila tudi nekatere zanimive dokumente, ki so povezani s preteklostjo našega mesta in območja občine.

Od 17. ure dalje bodo na priložnostni razstavi predstavljeni naslednji originalni predmeti:

- Sporazum med Janezom Krstnikom Mosconom in krškim mestnim svetom , Krško, 8. 8. 1634, SI_ZAC/0001 Zbirka listin,

- Delovna knjižica, izdana v občini Krško (1892), SI_ZAC/1285 Zbirka osebnih dokumentov,

- Ženitna in dedna pogodba, Novo mesto, 18. 1. 1898, SI_ZAC/1218 Okrajno sodišče Krško,

- Razglednice, Krško, SI_ZAC/1274, Zbirka razglednic in dopisnic,

- Volilni plakat, 1950 ali kasneje, SI_ZAC/1286 Zbirka plakatov.

Vljudno vabljeni!

 

Informacije:

e: info@mestnimuzejkrsko.si    t: 07 620 92 44  m: 051 475 675

 

Fotografija: Vrbina pri Krškem, SI_ZAC/1293 Zbirka geografskih kart