Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, drugi dan

22. 5. 2014