Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem

občasna razstava

Nazaj

19. junij 20218. november 2022

Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem

Z novo občasno razstavo v Mestnem muzeju Krško predstavljamo industrialca Frana Bonača, ki je z odločitvijo o umestitvi tovarne celuloze na Videm pri Krškem v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja odločilno preusmeril razvoj mesta ob Savi.

Fran Bonač se je 8. novembra 1880 rodil kot drugi od petih otrok znanega ljubljanskega knjigoveza Janeza (Ivana) Bonača in njegove žene Marije, roj. Samec. Oče je leta 1883 postavil temelje mogočnemu družinskemu podjetju, ki ga je njegov naslednik dograjeval v prvih štirih desetletjih 20. stoletja. 

Če so podjetniški zametki družine Bonač začeli obotavljivo nastajati že v avstro-ogrski monarhiji, pa je bil Fran tisti družinski član, ki je znal izkoristiti gospodarski vzgon v novi državi (Kraljevina SHS) in ustvariti družinski papirniški imperij. Bonačeva podjetja so, kot je zapisal Drago Medved, »predstavljala pravi kombinat, od surovin do končnih izdelkov z vračanjem papirnih odpadkov v primarno proizvodnjo«.

Tovarno celuloze, »… danes največjo in najpopolnejšo tovarno te vrste v Jugoslaviji in še izven naših meja«, kot je zapisal, je Fran Bonač začel graditi leta 1938 po tem, ko je 2. novembra 1937 od takratnega Ministrstva trgovine in industrije pridobil predhodno dovoljenje za njeno postavitev. Odločba za obrtno uporabno odobritev in gradbeno uporabno dovoljenje Kraljeve banske uprave Dravske banovine št. VIII. No. 6997/2 sta bila izdana 22. novembra 1939. 

Kot glavni poslovodja naj bi Bonač osebno vodil obrat in sam odločal o vseh glavnih tehničnih in poslovnih vprašanjih ter pri tem s svojimi izkušnjami in vrlinami največ pripomogel, da se je tovarna izpeljala tako smotrno, velikopotezno in lično. 

Državno podjetje »Celuloza« Videm ob Savi, kot so oblasti tovarno poimenovale oktobra 1946, se je v več kot osmih desetletjih delovanja večkrat širilo, kar je bistveno povečalo obseg njegove proizvodnje in število zaposlenih. Podjetje je delovalo pod različnimi imeni, a ga domačini še vedno imenujejo predvsem »celuloza« ali »fabrika«. 

Razstava je nastala na podlagi preučevanja arhivskega gradiva v naših javnih ustanovah in zasebnih arhivih Bonačevih potomcev; del gradiv je vključen tudi v muzejsko postavitev. Razstava je mišljena kot poklon snovalcu in prvemu lastniku krške tovarne celuloze in papirja, industrialcu Franu Bonaču, in tudi vsem, ki so z njim in za njim z znanji in delom prispevali k njeni vzpostavitvi, rasti in več kot osemdesetletnemu delovanju.

 

Ob razstavi načrtujemo niz dogodkov, od predavanj in strokovnih vodstev do pedagoških aktivnosti, o katerih vas bomo sproti obveščali.

 

Dr. Helena Rožman, avtorica razstave

 

Fotografija: Fran Bonač, 8. 11. 1880-17. 6. 1966, arhiv družine Volk.

 

Iz medijev:

Posavski obzornik: https://www.posavskiobzornik.si/kultura/%E2%80%8Bv-krskem-mestnem-muzeju-razstava-v-spomin-industrialcu-franu-bonacu-93734

EPOSAVJE: https://www.eposavje.com/kultura/fran-bonac-tovarna-celuloze-na-vidmu-v-krskem?fbclid=IwAR3bJFAuYSsltGyQwQ-TJR_UBZuFojyy7teTv-HLeUR9fS_zH_BlNAwi8IM

 

 

 

Priloge

Fran Bonač in tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000