Knjigoveštvo

Primerno za: OŠ/3, SŠ / Trajanje: 180 minut / Cena programa: 2,50 EUR

Prvo tiskano knjigo smo Slovenci leta 1550 dobili s Primožem Trubarjem, stoletje pozneje pa eno najobsežnejših in najbolj temeljitih del, ki so opisovala naše kraje – Slavo vojvodine Kranjske avtorja Janeza Vajkarda Valvasorja.

Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem, na kateri preberejo odlomek iz omenjenega dela. Predstavimo jim zgodovino knjige, vrste knjig, načine vezave, materiale in pojasnimo pojme, kot so knjižni blok, lege, vezice in knjižni čevelj.

V praktičnem delu iz pripravljenih materialov korak za korakom po mentorjevih navodilih izdelajo svojo knjigo. 

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)