Mesto Krško in njegovi simboli

Primerno za: V/5+, OŠ/1 / Trajanje: 75–90 minut / Cena programa: 2,50 EUR

Zaradi lege ob reki Savi sodi Krško med kraje, ki so bili vso zgodovino pomembni kot križišča prometnih poti. Status mesta je dobilo 5. marca 1477, s čimer so mesto in meščani dobili pravico do rabe mestnega grba in pečata.

Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Krške vedute: Mestne insignije, seznanijo se s krškim grbom in njegovim pomenom, nato pa s tehniko trganja papirja izdelajo svoj grb.

Stopite v stik

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
07 620 92 44
07 49 21 100
051 390 658
info@mestnimuzejkrsko.si
mestnimuzejkrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)